Tutkimuslaitosten yhteisponnistus tuo taloustieteellisen tutkimuksen lähelle nuoria

 

TIEDOTE 22.1.2021

Essi Lindberg, Annika Nivala, Tytti Sulander, Anna-Maija Juuso, Kimmo Mäkilä, Justiina Airas, Juuso Heinämäki

 

Suomalaiset taloudelliset tutkimuslaitokset järjestävät vuonna 2021 yhteistyönä hankkeen, jossa edistetään soveltavan taloustieteellisen tutkimuksen tunnettuutta Suomessa ja houkutellaan nuoria taloustieteen pariin. Taloustieteen taju -hankkeessa käsitellään erityisesti nuoria kiinnostavia taloustieteen aiheita sekä alan tutkimusta. Tutkimuslaitosten organisoima hanke on osa Suomen Akatemian Tutkitun tiedon teemavuotta 2021.

Hanke toteutetaan Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan, Palkansaajien tutkimuslaitos PT:n, Pellervon taloustutkimus PTT:n ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskus VATT:n yhteisponnistuksena. Taloustieteen tajun tarkoituksena on edistää soveltavan taloustieteellisen tutkimuksen tunnettuutta ja ymmärrystä Suomessa. Hankkeen sisällöt sopivat kaikille soveltavasta taloustieteestä ja sen mahdollisuuksista kiinnostuneille, mutta erityisenä kohderyhmänä ovat nuoret ja nuoret aikuiset. Hankkeessa nuoria innostetaan taloustieteen pariin ja heille osoitetaan, miten monenlaisia työkaluja taloustiede tarjoaa ympäröivän todellisuuden ymmärtämiseen. Hanke kestää koko vuoden 2021.

Tutkimuslaitokset tuottavat yhdessä taloustieteellisen työkalupakin yhteiskunnan ymmärtämiseen. Aiheet ovat nuoria koskettavia, kuten koulutus, kulutus, asuminen, ilmastonmuutos ja työelämä. Pakkiin kuuluu esimerkiksi tutkimuslaitosten yhteinen verkkosivu, erilaisia visailuja, somessa helposti jaettavaa infografiikkaa ja videoita sekä opiskelijoille suunnattuja webinaareja ja livetilaisuuksia.

“Ja koska nykymaailmassa mihinkään ei pääse ilman vuorovaikutteisuutta, myös Taloustieteen taju -hankkeessa pyrimme osallistamaan yleisöjä ideoimaan ja nostamaan esiin nuoria kiinnostavia näkökulmia”, sanoo PT:n viestintäkoordinaattori Essi Lindberg.

Kyseessä on ainutlaatuinen taloustieteellisten tutkimuslaitosten yhteistyö, jota tullaan jatkamaan myös teemavuoden jälkeen. Kaikki vuoden sisällöt toteutetaan poimimalla tutkimuslaitosten monipuolisista tutkimushankkeista kohdeyleisöä kiinnostavia aiheita. Hankkeen sisällöt ovat maksuttomia ja kaikille avoimia. Hankkeessa pyritään vahvistamaan yhteistyötä mm. opiskelijoiden ja ainejärjestöjen kanssa.

Ensimmäisiä sisältöjä ja soveltavan taloustieteen hurraahuutoja on luvassa keväällä 2021. Taloustieteen taju -hanketta rahoittaa Yrjö Jahnssonin säätiö.

Lisätietoja Taloustieteen taju -hankkeesta: Essi Lindberg, viestintäkoordinaattori, Palkansaajien tutkimuslaitos, 040 940 2835

Tutkitun tiedon teemavuosi on opetus- ja kulttuuriministeriön, Suomen Akatemian ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan yhteinen hanke, jonka tavoitteena on tehdä tutkitusta tiedosta entistä näkyvämpää ja saavutettavampaa sekä tiivistää tutkitun tiedon parissa toimivien yhteistyötä.

 

Lue lisää Tutkitun tiedon teemavuodesta täältä