Tiedote: Yksityismetsien metsätulot kasvavat selvästi, kertoo PTT:n metsäsektorin ennuste

PTT-ennuste metsäsektori – Metsätalous syksy/2018

Hyvä taloustilanne ja investoinnit lisäävät metsäteollisuuden puun käyttöä tänä vuonna. Tuontipuun käyttö kääntyy nousuun, mutta ei riitä kattamaan lisääntynyttä puun tarvetta. Kotimaan puukauppa- ja hakkuumäärät kasvavat jopa enemmän kuin puun käyttö nostaen siten myös varastotasoja. Kysynnän kasvu heijastuu selvästi nousevina puun hintoina. Yksityismetsien bruttokantorahatulot yltävät ennätykselliseen 2,2 miljardiin euroon. Ensi vuonna hakkuiden ja puukaupan kehitys on maltillisempaa.

Puun käyttö lisää tuontia ja hakkuita

Metsäteollisuuden puunkäytön lisäys pohjautuu tänä vuonna erityisesti sellun tuotannon nousuun Äänekosken biotuotelaitoksen ja UPM:n Kymin tehtaan kasvattaessa kuitupuun käyttöä. Tuontipuun käyttö ja markkinahakkuumäärät nousevat lisäten hieman myös puuvarastoja. Hakkuumäärä nousee yli kymmenen miljoonaa kuutiometriä suuremmaksi kuin 2010-luvulla keski-määrin eli noin 67 miljoonaan kuutiometriin. Ensi vuonna puun käyttö lisääntyy edelleen hieman.

Puukauppa ylikuumentunut

Alkutalvena puukauppaan vaikuttivat hankalat korjuuolosuhteet, jotka aikaistivat yksityismetsien puukauppaa kesäkorjuukelpoisten leimikoiden osalta. Pystykauppamäärä kasvaa rajusti tänä vuonna alkuvuoden johdosta, vaikka loppuvuosi tasoittaakin kehitystä. Harvennusleimikoiden kauppamäärät nousevat viime vuodesta. Tänä vuonna täydentyneet puuvarastot rauhoittavat ensi vuoden puukaupan kasvua. Mäntytukin ja -kuidun kauppamäärät kasvavat enemmän kuin muilla puutavaralajeilla.

Puun hinnoissa loikka ylöspäin

Alkuvuoden puupulan ja lisääntyneen kysynnän aiheuttama kauppamäärien kasvu nostaa puun vuotuisia nimellisiä keskihintoja selvästi viime vuoden keskihinnoista. Männyn kasvava kysyntä sahatavaran vientimarkkinoilla on heijastunut tukin hintaan, mutta ei saa kurottua kuusitukin etumatkaa kiinni. Mäntytukin nimellinen vuotuinen keskihinta nousee viime vuoden keskihinnasta noin yhdeksän ja kuusitukin noin kymmenen prosenttia. Myös havukuitujen vuotuinen keskihinta nousee tänä vuonna 8–10 prosenttia. Ensi vuonna puun hintoihin vaikuttaa kasvava inflaatio, joka nostaa muuten maltillisemmin kehittyviä nimellishintoja. Yksityismetsien bruttokantorahatulot lisääntyvät lähes 16 prosenttia viime vuodesta hakkuiden ja puun hinnan nousun johdosta yltäen 2,2 miljardiin euroon. Ensi vuonna yksityismetsien tulot nousevat edelleen muutaman prosentin.  
 
Koko ennuste on luettavissa PTT:n kotisivuilta täällä.

Lisätietoja:

Puumarkkinat: tutkimusjohtaja Paula Horne, puh. 040 592 6820, s-posti: paula.horne@ptt.fi