Tiedote: Työ ja tekijät liikkeelle, monipaikkaisuus näkyväksi

Työ ja tekijät liikkeelle, monipaikkaisuus näkyväksi

Työvoiman ja työpaikkojen parempi kohtaanto on yksi toimivan talouden edellytyksistä. Ihmiset tavoittelevat toimivaa arkea, eikä asumispäätöksiä tehdä pelkän työpaikan perusteella. Monipaikkaisuus yleistyy, mutta ilmiö ei välity tilastoihin. 

Tällä hetkellä kaikilla alueilla on rekrytointiongelmia ja pulaa osaavasta työvoimasta. Toimiva arki edellyttää eri alueilla erilaisia asioita ja siksi tarvitaan alueittain eriytyviä politiikkatoimia. Pääkaupunkiseudulla pullonkauloja ovat kohtuuhintaisten asuntojen tarjonta ja matkojen sujuva yhdistäminen. Myös työ tai työtehtävät voivat liikkua ihmisten sijaan. 

Maaseudulle työllistyminen taas vaatii usein omistusasumista. Vuokra- ja omistusasumisen verokohtelun yhdenmukaistamisella ja työasuntovähennyksillä voitaisiin parantaa liikkuvuutta. Rakentaminen, rahoitus ja erilaiset asumismallit on saatava tukemaan hyvän arjen kannalta joustavia asumis- ja työskentelymuotoja.

Ehdotukset perustuvat valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaan (VNTEAS) kuuluvaan tutkimushankkeeseen Alueellisen liikkuvuuden ja monipaikkaisuuden mahdollisuudet ja seuraukset. Hankkeessa järjestettiin viime vuoden lopulla ministeriöiden edustajien ja tutkijoiden politiikkadialogitilaisuus, jossa pohdittiin työvoiman alueellista liikkuvuutta ja monipaikkaisuutta.

Kaupunkien väkimäärää yliarvioidaan ja maaseudun aliarvioidaan

Tapamme tilastoida asumista ei enää tavoita ilmiötä kokonaisuudessaan, kun yhä useampi viettää ison osan ajastaan muualla kuin virallisessa kotikunnassaan. Vapaa-ajan asuminen hajautuu ja työtä tehdään monipaikkaisesti. Maankäytön, infrastruktuurin ja palvelujen suunnittelun avuksi monipaikkaisuutta olisi pystyttävä seuraamaan tilastoilla ja säännöllisillä kyselyillä. Lisäksi monipaikkaisuuden laajuus, luonne ja kestävyys tulisi selvittää.

Kokeiluilla nopeammin uusia käytäntöjä

Työnteko ja muu arki muuttuvat nopeasti. Alueellisesti osuvia liikkuvuuden ja kestävän monipaikkaisuuden ratkaisuja voidaan edistää ennakkoluulottomilla kokeiluilla ja niistä saatavia oppeja jakamalla. Uuden hallitusohjelman ja EU-ohjelmakauden suunnittelu ovat mahdollisuuksia. Kokeilujen on oltava dynaamisia, joustavia ja ennakoitavia, sekä toimijoihin että alueisiin kohdistuvia.

Tutkimushankkeen toteuttavat Pellervon taloustutkimus PTT, Luonnonvarakeskus LUKE, Oulun yliopisto ja Forefront Oy. Politiikkadialogin muistio ja liiteaineisto ovat kokonaisuudessaan luettavissa PTT:n kotisivuilta http://www.ptt.fi/julkaisut-ja-hankkeet/kaikki-julkaisut/muistio-tyovoiman-liikkuvuus-ja-monipaikkaisuus-muuttuvat-tietoa-ilmiosta-puuttuu.html

Lisää tuloksia hankkeesta on tulossa vuoden 2019 aikana.

Lisätietoja: 

Tutkimusprofessori Hilkka Vihinen, Luonnonvarakeskus
hilkka.vihinen@luke.fi; puh. 029 532 3366

Ennustepäällikkö Janne Huovari, PTT
janne.huovari@ptt.fi, puh. 040 164 8141