Tiedote: Talouden myönteinen vire näkyy myös asuntomarkkinoilla, kertoo PTT:n ennuste

Positiiviset uutiset Suomen taloudesta ja kuluttajien vankistunut luottamus näkyvät vuonna 2017 myös asuntomarkkinoilla. Pellervon taloustutkimuksen PTT:n asuntomarkkinaennusteen mukaan hintojen ja vuokrien nousu jatkuu, ja vetureina toimivat kasvavat kaupungit. Koko maan tasolla vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat nousevat 1,8 prosenttia, uudet ja vanhat vapaarahoitteiset vuokrat 2,4 prosenttia ja ARA-vuokrat 2,0 prosenttia. Alueelliset erot ovat suuria.

Ekonomisti Antti Kekäläisen mukaan vuonna 2017 omistusasuntojen kysyntä asuntomarkkinoilla kasvaa. Asuntokaupan vilkastuminen vähentääkin hieman paineita vuokramarkkinoilla, vaikka vuokrien nousu jatkuu. Kehityksen taustalla on Suomen talouden yleinen piristyminen. ”Työllisyys kohenee, korot ovat alhaiset ennustejaksolla, ja ennen kaikkea kuluttajien kokema epävarmuus vähenee”, kertoo Kekäläinen.

Asuntoennusteen erityisteemana on tänä vuonna pienten asuntojen markkinat. Pienten asuntojen kysyntä jatkuu suurena, koska yhden hengen asuntokuntien määrä jatkaa kasvuaan. Nuoret muuttavat yhä aiemmin omilleen, ja toisaalta yksinasuvien vanhusten määrä nousee.

”Tämän vuoksi pitäisi rakentaa lisää juuri sellaisia asuntoja, joille on kysyntää. Niitä ovat kaupunkien keskusta-alueiden pienet asunnot. Vain se, että on tarpeeksi kysyntää vastaavaa asuntotarjontaa, pitää huolen, etteivät hinnat karkaa”, sanoo ekonomisti Tuuli Tähtinen.

Alueelliset erot asuntojen hintakehityksessä ovatkin merkittäviä. Kasvavilla kaupunkiseuduilla odotetaan hintojen nousevan maan keskiarvoa enemmän, kun taas väestöltään vähenevillä paikkakunnilla hinnat laskevat.

Tonttimaan tarjontaa lisättävä, sääntelyä purettava

Ennuste suosittaa lisäämään tonttimaan tarjontaa kannustamalla kuntia kaavoittamaan alueilla, joihin kysyntä kohdistuu. Myös liiallista maankäytön ja rakentamisen sääntelyä pitäisi purkaa. Esimerkkejä tästä ovat kaavojen autopaikkoja, keskimääräisiä asuntokokoja ja talokorkeuksia koskevat rajoitukset.

”Rakennuttajille pitäisi antaa enemmän vapautta punnita, millaisille asunnoille on kysyntää ja rakentaa sitten niitä”, Antti Kekäläinen sanoo.

Ennusteen rahoittajina toimivat Ympäristöministeriö, ARA, Kiinteistöliitto, RAKLI, Rakennusteollisuus, Tampereen kaupunki ja Kuntarahoitus. Ennuste on kokonaisuudessaan saatavissa PTT:n kotisivuilta www.ptt.fi/ennuste.html

 

Lisätietoja:

Ekonomisti Antti Kekäläinen, PTT, p. 040 164 8166, antti.kekalainen@ptt.fi
Ekonomisti Tuuli Tähtinen, PTT, p. 040 641 5732, tuuli.tahtinen@ptt.fi