Tiedote: Ruuan hinta kääntyy ylöspäin – tuottajan suupielet eivät

PTT:n maa- ja elintarviketalouden ennuste kevät 2018:

Ruuan hinta kääntyy ylöspäin –
tuottajien suupielet eivät

Ruuan hinta nousee Suomessa tänä vuonna, kertoo Pellervon taloustutkimuksen PTT:n maa- ja elintarviketalouden ennuste. Nousua on kaikissa tuoteryhmissä, mutta yksittäisten tuotteiden kohdalla erot voivat olla suuria. Maatalouden tuottajahinnat pysyvät ennustejaksolla varsin vakaina kautta linjan. Sen sijaan maatalouden yrittäjätulo jatkaa laskuaan, koska tuotantopanosten hinnat nousevat.

Ruuan hinta nousee ennusteen mukaan tänä vuonna 0,8 ja ensi vuonna 1,4 prosenttia. Elintarvikkeiden tuotantokustannukset nousevat, ja tämä kustannusnousu voidaan siirtää kuluttajahintoihin, koska ruuan kysyntä kasvaa.

”Hinnat nousevat kaikissa päätuoteryhmissä, mutta yksittäisten tuotteiden välillä on suuria eroja. Peruselintarvikkeiden hintakehitys on tasaista”, kertoo maatalousekonomisti Heini Lehtosalo.

Alkuvuonna eniten ovat nousseet maitotuotteiden hinnat, mutta tämä nousu hidastuu loppuvuodesta. Lihatuotteiden hinnat kääntyvät tänä vuonna nousuun neljä vuotta kestäneen laskun jälkeen. Myös viljatuotteiden hinnat nousevat.

Viennin merkitys teollisuudelle kasvaa

Elintarvikkeiden hintojen nousu ja kulutuksen kasvu yhdessä virkeän vientikysynnän kanssa vauhdittavat elintarviketeollisuutta. Elintarvikevienti kasvaa tänä vuonna, ja sen arvon nousua vauhdittaa elintarvikkeiden hintojen nousu kansainvälisillä markkinoilla. Suomalaisille elintarvikkeille on myös löydetty uusia markkinoita. Maitojauheelle on ollut maailmalla kysyntää, ja sianlihan kilpailukyky viennissä on parantunut.

Elintarvikkeissa sekä tuonti- että vientihinnat ovat nousseet. Se vähentää kotimaisen teollisuuden kohtaamaa hintakilpailua ja parantaa teollisuuden suhteellista kilpailuasemaa.

Tuottajahinnat tasaisia Suomessa

Maatalouden tuottajahinnat ovat kautta linjan suhteellisen vakaita, eikä ennustekaudella tapahdu dramaattisia nousuja tai laskuja. Leipävehnän sato jäi viime vuonna pieneksi, joten hinta on noussut talven mittaan. Hinta kääntyy syksyllä laskuun uuden sadon myötä. Ohran ja kauran hinnat laskevat myös, mutta maltillisesti.

Kotimaan hintakehitys poikkeaa maailmanmarkkinoiden kehityksestä. Maailmalla hinnat nousevat hieman. Ero johtuu pääasiassa siitä, että meillä varastoissa on runsaammin viljaa. Maidon hintataso Suomessa on vakaa. EU:ssa maidon hinta kääntyy ennustejaksolla selvään laskuun. EU:ssa hintojen laskua hillitsee kysynnän voimakas kasvu.

Naudanlihan ja sianlihan tuotanto ja kulutus laskevat Suomessa. Broilerin tuotanto ja kulutus puolestaan jatkavat kasvua. Broilerin kulutuksen kasvu johtuu siitä, että muita lihoja syödään vähemmän. Myös kasvipohjaisten elintarvikkeiden kulutus on kasvussa. 

Maatalouden yrittäjätulo jatkaa alamäkeä

Maatalouden yrittäjätulon lasku jatkuu. Tänä vuonna yrittäjätuloa vetävät alaspäin kasvintuotannon pienentyvät tulot. Nämä menetykset kuitenkin kompensoituvat kotieläintuotannon tulojen nousulla. Kokonaisuutena yrittäjätulo kuitenkin pienentyy tuotantopanosten hintojen nousun takia.

Pellervon taloustutkimuksen maa- ja elintarviketalouden ennuste on luettavissa PTT:n kotisivuilta osoitteessa http://www.ptt.fi/ennusteet/maa-ja-elintarviketalous.html

Lisätietoja:

maatalousekonomisti Heini Lehtosalo, p. 040 164 8184, heini.lehtosalo@ptt.fi