Tiedote: PTT:n metsäsektorin ennuste: Puukauppa vilkasta vaikka sen kasvu tasoittuu

Metsäteollisuuden tuotannon kasvun veturi vaihtuu sahoista massateollisuuteen. Suunnitellut investoinnit ovat lisänneet puukauppoja ja hakkuita jo aikaisempina, mutta vasta ensi vuonna puunkäyttö lisääntyy selvästi kuitupuun osalta. Kysynnän kasvu heijastuu nousevina puun hintoina, myös mäntytukin ja -kuidun hinnat ovat nousussa viime vuoden keskihintaan verrattuna. Metsänhoitotarpeisiin pohjautuva tarjonta loiventaa kuitenkin mäntykuidun hinnan kehitystä. Kotimaisen puun käytön lisäys ja hintojen nousu lisäävät metsänomistajien bruttokantorahatuloja.

Puun käytössä kasvun veturiksi kemiallinen metsäteollisuus

Tänä vuonna puun käyttö lisääntyy erityisesti mekaanisen metsäteollisuuden tuotannon kasvun myötä. Ensi vuonna Äänekosken käydessä jo lähes täydellä kapasiteetilla kasvavat kuitupuun käyttö ja hakkuut. Lisääntyvä puunkäyttö nojaa vahvasti kotimaiseen puuhun – tuontipuun osuus vuosien 2017 ja 2018 puunkäytöstä on noin 12 prosenttia. Kotimaan markkinahakkuut jatkavat kasvuaan ennuste-jaksolla 2–4 prosentin vuosivauhdilla. Kasvu painottuu yksityismetsien pystykauppahakkuisiin.

Mäntypuun keskihintoihin korotuksia 

Yksityismetsien puukauppa kävi jo viime vuonna kiivaana määrän noustessa noin viidenneksellä edellistä vuodesta. Tämän vuoden tammi-elokuussa eniten nousua on ollut mäntytukin ja -kuidun pystykaupoissa. Kuusikaupat ovat pysytelleet viime vuonna saavutetulla korkealla tasolla. Hankintakauppojen määrä laskee tänä vuonna noin 12–15 prosentilla. Yksityismetsien puukaupan kasvu on kokonaisuudessaan tänä vuonna 3–5 prosenttia ja loivenee hieman ensi vuonna.

Viime vuonna mäntytukin ja -kuidun vuotuiset keskihinnat laskivat edellisen vuoden hinnoista. Tämän vuoden keskihinnan nousu on mäntytukilla 2-3 prosenttia ja ensi vuonna 1-4 prosenttia. Mäntykuitupuun vuotuinen keskihinta nousee noin kolme prosenttia tänä vuonna ja ensi vuonna 2-4 prosenttia. Tarjonta metsänhoidollisiin syihin perustuen pysyy edelleen korkealla, mikä pitää osaltaan hintakehityksen maltillisena. Myös runsas sahahakkeen tarjonta tasoittaa kuitupuun kysyntää. Kantorahatulot nousevat ensi vuonna jo yli 1,9 miljardin euron.

Kuusitukilla kysyntää myös muualla Euroopassa

Kysyntä on ollut erityisen vilkasta eteläisessä Keski-Euroopassa ja paikoin myös Ruotsissa. Ruotsissa lisääntyvän kysynnän odotetaan näkyvän syksyn aikana myös maltillisena tukin hinnan nousuna, vaikka alkuvuonna listahinnoissa on tultu alaspäin. Keski-Euroopan tukkimarkkinaan vaikuttavat loppukesän myrskytuhot Puolassa, Tšekissä, Etelä-Saksassa ja Itävallassa. Myös kaarnakuoriaiset ovat aiheuttaneet laajoja tuhoja, minkä vuoksi markkinoille tulee paljon huonolaatuista puuta.

Koko ennuste on luettavissa kotisivuiltamme http://www.ptt.fi/ennusteet/metsaala.html

Lisätietoja: 
Hakkuut ja puumarkkinat: tutkimusjohtaja Paula Horne, p. 040 592 6820, paula.horne@ptt.fi
Metsätalouden kannattavuus ja ulkomaiden metsätalous: metsäekonomisti Emmi Haltia, p. 040 164 8169, emmi.haltia@ptt.fi