Tiedote: PTT:n kansantalouden ennuste: Suomi saa vähitellen kasvusta kiinni

PTT-ennuste: Kansantalous 2016 syksy

Suomi saa vähitellen kasvusta kiinni

Suomen talous on vihdoin saamassa kasvusta kiinni. Pellervon taloustutkimus PTT:n ennusteen mukaan Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,2 ja ensi vuonna 1,4 prosenttia. Tänä vuonna rakentaminen ja kulutus ovat kääntäneet talouden nousu-uralle. Vuonna 2017 kulutuksen kasvu hidastuu, mutta rakentaminen jatkaa vahvana, ja vienti vahvistuu kilpailukyvyn parantuessa. Kuitenkin työmarkkinoilla tarvitaan yhä suuria rakenteellisia uudistuksia.

”Kasvusta on selviä merkkejä esimerkiksi rakentamisessa ja teollisuustuotannossa, mutta viennissä niitä vielä odotellaan. Kulutuksen kasvu hidastuu ensi vuonna, joten talouskasvuun tarvitaan uusia vetureita”, sanoo PTT:n ekonomisti Janne Huovari.

Rakentaminen kasvaa tänä vuonna nopeasti ja kasvu jatkuu ensi vuonna. Teollisuuden piristymisen osalta merkit ovat edelleen ristiriitaiset. Teollisuustuotanto on kuitenkin ollut selvässä kasvussa. Hintakilpailukyvyn paraneminen ja maailmantalouden pieni piristyminen alkavat näkyä viennissä.

Rakentamisen vilkastuminen on parantanut työllisyyttä. Hyvä uutinen on myös teollisuustyöpaikkojen alamäen päättyminen. Työttömyys on kääntynyt laskuun, eikä työmarkkinoiden kohtaanto-ongelma näytä enää tilastojen valossa pahentuneen.

Tänä vuonna kotimainen kulutus on kasvanut nopeasti, mutta kasvu hidastuu vuonna 2017. Palkankorotukset ovat nollassa samalla kun hintojen nousu kiihtyy. Ostovoimaa kuitenkin tukevat työllisyyden paraneminen ja veronalennukset.

Rakenteellisia uudistuksia tarvitaan työmarkkinoilla edelleen

Kilpailukykysopimuksen ja työttömyysturvan muutosten työllisyysvaikutukset kattavat hallituksen 72 prosentin työllisyystavoitteesta noin kolmasosan. Muutokset työttömyysturvassa ovat tarpeen, mutta työmarkkinoilla tarvitaan yhä suuria rakenteellisia uudistuksia. Työllisyystavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan joustavammat työmarkkinat, esimerkiksi lisäämällä paikallista sopimista.

”Suuri parannus työllisyydessä saataisiin myös tukemalla ryhmiä, jotka ovat keskimääräistä harvemmin työllisiä. Esimerkiksi maahanmuuttajien ja nuorten työllisyysastetta voitaisiin nostaa reippaasti helpottamalla työmarkkinoille pääsyä. Hyvä esimerkki tästä on rakennusalalla ensi vuonna käyttöön otettava työkokeilu, toinen on erilaiset työsetelit.”, Janne Huovari sanoo.

Uudistuksia tarvittaisiin myös asuntomarkkinoilla, koska asuntojen tarjonta ei reagoi riittävän nopeasti kysynnän muutoksiin keskuksissa. Tähän vaikuttaa osittain kaupunkien kaavoituksen hitaus. Kaavoituksen pullonkauloja purkamalla pystyttäisiin lisäämään rakentamista vielä enemmän, mikä tukisi talouskasvua sekä välittömästi että pidemmällä aikavälillä.

Pellervon taloustutkimuksen kansantalouden ennuste syksy 2016 on kokonaisuudessaan luettavissa PTT:n verkkosivuilta osoitteesta http://www.ptt.fi/tutkimushankkeet/uutiset/kansantalous-2016-syksy.html

 

Lisätietoja:

Pellervon taloustutkimus PTT:
ekonomisti Janne Huovari, puh. 040 164 8141 email: janne.huovari(at)ptt.fi