Tiedote: PTT vankistaa ennustetoimintaansa – ennustepäälliköksi Janne Huovari. Kevään ennustekausi alkaa 23.3.

– PTT perustaa uuden ennustepäällikön toimen sekä erillisen ennusteryhmän vahvistaakseen talousennustetyötään. Ennustepäällikkö on YTM Janne Huovari.
– Tavoitteena on mm. yhtenäistää suhdannekuvaa ja kehittää ennusteprosessia. Ennustetyö on keskeinen osa PTT:n toimintaa, ja sen tärkeys yhteiskunnassa on korostumassa.
– Tämän kevään ennustekauden aloittaa PTT:llä kansantalouden ennuste 23. maaliskuuta. Julkaisukalenteri on tämän tiedotteen lopussa.

Pellervon taloustutkimus PTT vahvistaa talousennustetyötään perustamalla uuden ennustepäällikön toimen sekä erillisen ennusteryhmän. Ennustepäälliköksi on nimitetty ekonomisti, YTM Janne Huovari ajalle 1.3.2017-28.2.2018. Ennustepäällikkö vastaa kansantalouden ennusteesta ja johtaa ennusteryhmää.

”Lisäämme resursseja talouden seurantaan. Jatkossa tarkastelemme myös enemmän aluetalouksia. Ennusteryhmä koordinoi seurantaa ja ennustetyötä”, Huovari kertoo.

Ryhmän tehtäviin kuuluvat suhdannekuvan yhtenäistäminen sekä ennusteiden, ennusteprosessin ja -menetelmien, viestinnän ja yhteistyösuhteiden kehittäminen. Ennustepäällikön lisäksi ryhmään kuuluvat maa- ja elintarviketalouden ennustevastaava Tapani Yrjölä, metsäsektorin ennustevastaava Jyri Hietala, asuntomarkkinaennusteen ennustevastaava Antti Kekäläinen ja viestintäpäällikkö Kimmo Mäkilä.

PTT:n toimitusjohtaja Iiro Jussila muistuttaa, että ennusteet ovat olleet keskeinen ja näkyvä osa PTT:n toimintaa liki koko yhdistyksen olemassa olon ajan. Näin on myös tulevaisuudessa:

”Talousennusteet ja niihin liittyvä asiantuntijatyö toteuttavat PTT:n tehtävää, joka on yhteiskunnallisen keskustelun edistäminen ja julkisen sekä yksityisen päätöksenteon tukeminen. Ennusteita tarvitsevat yhteiskunnan päätöksentekijät, yritykset, media ja kansalaiset – myös ekonomistit itse”, Jussila sanoo.

Jussilan mukaan kaikille näille ryhmille on tärkeää hahmottaa talouden ja sen eri sektorien kehittymistä. Asiantuntijoiden näkemystä ja tulkintoja kaivataan entistäkin enemmän, kun toimintaympäristö käy jatkuvasti monimutkaisemmaksi.

Kevään ennustekausi alkamassa

Kevään 2017 ennusteiden valmistelu on PTT:llä parhaillaan käynnissä. Julkistuskauden aloittaa kansantalouden ennuste 23.3., ja sitä seuraavat maa- ja elintarviketalouden ennuste 4.4. sekä metsäsektorin ennuste 11.4. Ennusteiden julkaisukalenteri ja eri ennusteiden ennustevastaavien yhteystiedot ovat tämän tiedotteen lopussa.

PTT:n ennusteet koskevat kuluvan vuoden ja seuraavan vuoden kehitystä. Ennusteet julkaistaan keväisin ja syksyisin. Niiden lisäksi julkaistaan joka vuoden tammikuussa asuntomarkkinaennuste, joka tarkastelee alkavan vuoden kehitystä asuntojen hinnoissa, vuokrissa ja ara-vuokrissa.

Lisätietoja: ennustepäällikkö Janne Huovari, p. 040 164 8141,  sposti janne.huovari@ptt.fi