Tiedote: PTT politiikkasuositus seuraavalle hallitukselle: Julkista taloutta pitää sopeuttaa vuositasolla neljä miljardia ensi hallituskaudella

TÄSMENNYS TIEDOTTEESEEN: Politiikkasuosituksessa mainittu 4 miljardin euron sopeutus vuositasolla ei tarkoita joka vuosi tehtävää uutta 4 miljardin lisäsopeutusta vaan sopeutustarpeen kokonaistasoa.

Suomen seuraavan hallituksen pitäisi sopeuttaa julkista taloutta vuositasolla neljän miljardin euron verran, jos tavoitteena on julkisen talouden kestävyys. Näin arvioi Pellervon taloustutkimus PTT politiikkasuosituksessaan. Hallituksen toimintaympäristö on hankala, ja tavoitteen saavuttaminen edellyttää poliittisesti vaikeita leikkauksia sosiaaliturvaan sekä veronkiristyksiä.

”Julkisen talouden kestävyyden tulisi olla seuraavan hallituksen talouspolitiikan tärkein kulmakivi. Kestävyyden kannalta seuraavan hallituksen on olennaista kattaa sopeutuksella sellaiset alijäämää lisäävät tekijät, jotka pysyvästi heikentävät julkista taloutta”, kirjoittaa PTT:n toimitusjohtaja Markus Lahtinen politiikkasuosituksessa.

Suomen julkisen talouden tila tulee heikkenemään merkittävästi seuraavan vaalikauden aikana, jos tuleva hallitus ei tee korjaavia toimenpiteitä. Heikkeneminen ei ole seurausta suhdanteiden huonontumisesta, vaan kysymys on rakenteellisesta alijäämästä. Keskeisin syy on väestön ikääntyminen, mikä lisää sosiaali- ja terveysmenoja ja pienentää työikäisten määrää suhteessa eläkeläisväestöön. Lisäksi mm. turvallisuuspoliittisen tilanteen heikentyminen lisää puolustusmenoja.

Markus Lahtisen mukaan talouden arviointiin liittyy paljon epävarmuuksia, mutta siitä huolimatta on mahdollista esittää karkea suuruusluokka julkisen talouden sopeutustarpeesta ensi vaalikauden aikana: Tulevan hallituksen tulisi sopeuttaa julkista taloutta vuositasolla noin 4 miljardia euroa.

Sopeutus voitaisiin toteuttaa leikkausten ja verojen yhdistelmällä

”Nykyistä hallituskautta ovat leimanneet vakavat globaalit kriisit. Suomen kansantalous tulee jatkossakin kohtaamaan vakavia kriisejä, mikä alleviivaa julkisen talouden kestävyyden merkitystä. Julkista taloutta tulisikin tarkastella ylisukupolvisesti, ja se pitäisi jättää tuleville sukupolville lähtötilannetta paremmassa kunnossa”, Markus Lahtinen sanoo.

Politiikkasuosituksen mukaan hallitus voisi saavuttaa neljän miljardin sopeutustarpeen yhdistelmällä, johon sisältyy sekä leikkauksia että verotuksen kiristyksiä. Tavoitteeseen olisi mahdollista päästä:

-Sosiaaliturvan leikkauksilla, joilla tähdätään työllisyyden nostamiseen. Esimerkiksi ansiosidonnaisia etuuksia heikentämällä. Leikkausten ja työllisyyden paranemisen vaikutus yhteensä enintään noin kaksi miljardia.
-Karsimalla poliittisesti vähemmän kiistanalaisia menoja ja nostamalla alkoholi- ja tupakkaveroa. Vaikutus noin miljardi euroa riippuen mm. hallituspuolueiden talouspolitiikan yhtenäisyydestä.
-Vaikeampien veronkorotusten kokonaisuudella, joiden vaikutus yhteensä noin miljardin.

”Yhteensä näillä toimilla voitaisiin saavuttaa tavoiteltu noin neljän miljardin euron sopeutus, mutta se on tulevalle hallitukselle todella raskas ja vaikea työ”, Lahtinen summaa.

Koko politiikkasuositus on julkaistu PTT:n kotisivuilla www.ptt.fi. Julkistamme joulu-tammikuun aikana neljä politiikkasuositusta tulevalle hallitukselle. Tämä on sarjan ensimmäinen osa.

Lisätietoja
Markus Lahtinen, 050 491 3842, markus.lahtinen@ptt.fi