Tiedote: PTT-ennuste metsätaloudesta: Puun tarve lisääntyy edelleen

PTT-ennuste metsäsektori – Metsätalous kevät/2018

Puun tarve lisääntyy edelleen

Metsäteollisuuden puunkäyttö saavuttaa hyvän taloustilanteen ja investointien myötä yli 70 miljoonan kuutiometrin rajan ensi kertaa laman jälkeen. Tuontipuun käyttö vähenee edelleen hieman tänä ja ensi vuonna. Kotimaan puukaupan- ja hakkuumäärien kasvu ovat jo aikaisempina vuosina ennakoineet lisääntyvää puunkäyttöä. Niiden kasvuvauhti lieveneekin ennustejaksolla. Kysynnän kasvu heijastuu nousevina puun hintoina. Ensi vuonna myös inflaatio nostaa puun hintatasoa.

Puun käytön lisäys pohjautuu kotimaiseen puuhun Maailmantalouden reipas kasvu heijastuu puun kysyntään, joka jatkuu vahvana sekä mekaanisessa että kemiallisessa metsäteollisuudessa. Äänekosken biotuotelaitoksen käydessä koko vuoden 2019 täydellä kapasiteetilla saavutetaan toteutuneiden investointien puunkäytössä uusi taso. Kun tuontipuun käyttö samanaikaisesti vähenee, kotimaassa hakkuut lisääntyvät edelleen hieman. Kasvu on kuitenkin edellisiä vuosia loivempaa.

Mäntyleimikoiden kaupat lisääntyvät

Yksityismetsien pystykauppamäärien ylämäki alkoi vuoden 2016 alusta. Tänä ja ensi vuonna kasvu jatkuu, mutta loivenevana. Vuoden alussa puukauppaan vaikuttivat alkutalven korjuuolosuhteet, jotka aikaistivat yksityismetsien puukauppaa kesäkorjuukelpoisten leimikoiden osalta. Mäntysahatavaran lisääntyvä vienti erityisesti Pohjois-Afrikkaan ja Kiinaan vauhdittaa kysyntää mäntyleimikoissa. Kysyntä kuusitukkileimikoista jatkuu edelleen vahvana, mutta kauppamäärät eivät voi enää juurikaan nousta. Harvennusleimikoiden kauppamäärät nousevat viime vuosista. Tänä vuonna puukaupan kasvuvauhti tasaantuu 2–4 prosenttiin ja ensi vuonna pysytellään samoissa määrissä.

Puun hintaa nostaa kysyntä ja inflaatio

Vuoden 2016 alusta alkanut havutukkien nimellisten keskikantohintojen eriytynyt kehitys vahvistui viime vuonna. Tänä vuonna myös männyn lisääntynyt kysyntä sahatavaran vientimarkkinoilla heijastuu hintoihin ja ero kuroutuu hieman pienemmäksi. Mäntytukin nimellinen vuotuinen keskihinta nousee viime vuoden keskihinnasta 4–6 prosenttia. Kuusi- ja koivutukin hinnat nousevat loivemmin 2–4 prosenttia. Lisääntyvä kysyntä nostaa mäntykuitupuun keskihintaa tänä vuonna 3–4 prosenttia. Ensi vuonna puunhintoihin vaikuttaa kasvava inflaatio, joka nostaa nimellishintoja reaalisen kasvun ollessa lähellä paria prosenttia. Yksityismetsien bruttokantorahatulot lisääntyvät hakkuiden lievän kasvun ja puun hinnannousun johdosta. Ensi vuonna yksityismetsien tulot yltävät 2,1 miljardiin euroon.

Koko ennuste on luettavissa PTT:n kotisivuilta www.ptt.fi

Lisätietoja:

Puumarkkinat: tutkimusjohtaja Paula Horne, puh. 040 592 6820, paula.horne@ptt.fi