Tiedote: Pohjoinen tuki maataloudelle toimii – mittareiden puute vaikeuttaa arviointia

Maataloudelle suunnattu kansallinen pohjoinen tuki toimii perusajatuksensa mukaisesti. Tukeen oikeutetun alueen maatalouden kehitys ei eroa eteläisen tukialueen kehityksestä eikä koko Suomen keskimääräisestä kehityksestä, selviää Pellervon taloustutkimuksen PTT:n tekemästä tutkimuksesta.  Tavoitetasojen ja mittareiden puuttuminen kuitenkin heikentää mahdollisuuksia arvioida tuen vaikuttavuutta.

PTT:n tutkimuksessa Kansallisen pohjoisen tuen arviointi 2011-2015 selvitettiin tuen vaikuttavuutta Suomessa tilastotarkastelun ja ekonometrisen analyysin perusteella. Tutkimuksen mukaan tukijärjestelmä toimii perusajatuksensa mukaisesti. Maatalouden rakenteen ja tuotannon kannalta tuki vaikuttaa säilyttävästi ja rakennekehitystä hillitsevästi, ja se tasoittaa yleisen talouden sekä rakenteen kehityksen vaikutuksia maatalouteen. Tuki auttaa ylläpitämään tuotantorakenteen monimuotoisuutta koko maassa, mikä vuorostaan ylläpitää sekä maatalousmaisemaa että monipuolista maataloutta.

Tutkimusjohtaja Kyösti Arovuoren mukaan tukipolitiikan mittareiden puuttuminen kuitenkin heikentää mahdollisuuksia arvioida tuen vaikuttavuutta. Samalla hankaloituu vaikuttavuuden parantamiseen tähtäävien suositusten tekeminen.

”Politiikan tavoitteille pitäisi olla yksiselitteiset mittarit sekä näille mittareille tavoitetasot. Tällöin voitaisiin selkeästi sanoa, onko politiikalla onnistuttu saavuttamaan tavoitteet”, Arovuori sanoo.

Kansallisesti rahoitettava pohjoinen tuki perustuu Suomen EU-liittymissopimuksen artiklaan 142. Keski- ja Pohjois-Suomessa maksettavan tuen tavoitteena on ylläpitää tuotantoa, kehittää tuotantorakennetta, varmistaa tuotteiden markkinoille pääsy, edistää ympäristön suojelua sekä edistää maaseudun elinvoimaisuuden säilyttämistä. EU-komissio edellyttää, että järjestelmän toimivuutta ja vaikutuksia arvioidaan viiden vuoden välein. Pohjoisen tuen arviointitutkimus on toteutettu maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella.

Julkaisu: Toikkanen, H., Karikallio, H., Arovuori, K. ja Yrjölä, T. KANSALLISEN POHJOISEN TUEN ARVIOINTI 2011-2015. PTT Työpapereita 176. Koko tutkimus on luettavissa PTT:n kotisivuilla http://www.ptt.fi/tutkimushankkeet/julkaisut/176.-toikkanen-h.-karikallio-h.-arovuori-k.-ja-yrjola-t.-2016.-kansallisen-pohjoisen-tuen-arviointi-2011-2015

lisätietoja:

PTT: tutkimusjohtaja Kyösti Arovuori, p. 040 164 8191, kyosti.arovuori(at)ptt.fi

Maa- ja metsätalousministeriö: neuvotteleva virkamies Martti Patjas, p. 029 516 2474, martti.patjas(at)mmm.fi

Pellervon taloustutkimus PTT, Eerikinkatu 28 A, 00180 Helsinki, p.  09 3488 844