Tiedote: Pellervon taloustutkimus PTT:n toimitusjohtaja vaihtuu

PTT:n toimitusjohtaja vaihtuu

Pellervon taloustutkimus PTT:n toimitusjohtaja, professori Iiro Jussila jättää tutkimuslaitoksen, ja yhdistyksen hallitus käynnistää uuden toimitusjohtajan hakuprosessin. PTT:n toimitusjohtajana tammikuusta 2016 toiminut Jussila jatkaa tehtävässään kuluvan vuoden lopulle. Vastuiden siirtymisen aikataulu tarkentuu seuraajan löytymisen myötä.

”Olen nauttinut ajastani PTT:ssä, ja olemme saaneet paljon aikaan yhdessä upean työyhteisömme kanssa. Olisi ollut hienoa jatkaa tämän yhteisön kanssa pidempään, mutta mahdollisuudet omien liiketoimintojen parissa kutsuvat”, kertoo Jussila. Hän on osakkaana ohjelmisto- ja matkailualan kasvuyrityksissä sekä lähiviikkoina perustettavassa liiketoiminnan kehittämis- ja kasvupalveluita tarjoavassa yrityksessä.

Jussila uskoo, että hänen seuraajansa tulee nauttimaan tehtävästään PTT:n toimitusjohtajana. Yli 40-vuotiaalla PTT:llä on vahva asema yhteiskunnallisen keskustelun edistäjänä ja päätöksenteon tukijana. PTT tunnetaan talousennusteiden ja -tutkimusten laadukkaana tuottajana. PTT:n asiantuntijoiden vaikuttavuus on kasvanut merkittävästi viime vuosina, työyhteisön osaaminen on vahvistunut ja monipuolistunut, organisaation rakenteita ja toimintamalleja on kehitetty määrätietoisesti, ja PTT on pärjännyt erinomaisesti kilpailussa tutkimusrahoituksesta.

”PTT on muutamassa vuodessa kasvattanut kilpailtua tutkimusrahoitusta noin puolella sekä kaksinkertaistanut tieteellisten julkaisujensa määrän. Samalla toiminnan kehittämiseen on investoitu merkittävästi. Kapulanvaihto tehdään siis kaiken kaikkiaan hyvissä tunnelmissa ja vahvasti tulevaisuuteen uskoen”, PTT:n hallituksen puheenjohtaja Juha Marttila tiivistää.

Marttila kiittää toimitusjohtaja Jussilaa määrätietoisesta johtamisesta: ”Rekrytoimme Iiron osuustoimintaprofessorina, jolla oli visio tutkimusorganisaation kehittämisestä ja palava halu kehittyä johtajana. PTT tarjosi nousujohteiselle uralle sopivia haasteita, joista hän on selvinnyt mallikkaasti. Tutkimusyhteisö on erinomaisessa kunnossa. Siitä suuri kiitos ja menestystä yritysmaailman haasteisiin.”

Lisätiedot:
Juha Marttila, hallituksen puheenjohtaja,
puh. 050 341 3167, juha.marttila@mtk.fi

Iiro Jussila, toimitusjohtaja
puh. 050 465 9899, iiro.jussila@ptt.fi

 

PTT lyhyesti

Koko nelikymmenvuotisen historiansa ajan PTT:n toiminnan tarkoituksena on ollut kansantalouden tasapainoisen kehityksen edistäminen. Tähän kuuluvat olennaisena osana julkisen talouden ja talouspolitiikan kysymykset. PTT:n vahvoja osaamisalueita ovat asunto-, puu-, ruoka- ja työmarkkinat sekä politiikkaohjaus. Erityistä on myös PTT:n kyky tarkastella markkinoita ja politiikkaohjausta aluetaloudellisista näkökulmista.

Yhdistys tuottaa yhteiskunnallisen keskustelun ja päätöksenteon sekä jäsenorganisaatioiden toiminnan kannalta olennaista ja luotettavaa tutkimustietoa. Pääpaino on toisin sanoen soveltavassa tutkimuksessa.

PTT:n tietotuotteita ja -palveluita ovat muun muassa säännölliset kokonaistaloudellisia ilmiöitä koskevat talousennusteet, valikoituihin talouden kysymyksiin kohdistuvat tutkimukset, erilaiset selvitykset sekä asiantuntijatyö.

Yhdistyksen jäsenistö koostuu etupäässä maa- ja elintarviketalouden sekä metsäalan yhteisöistä. Yhteisöt itse, niiden jäsenet ja jäsenyhteisöjen omistamat yritykset muodostavat monimuotoisen joukon erilaisia talousyksiköitä ja talouden toimijoita. Näitä ovat muun muassa yksilöt ja perheet kotitalouksina sekä maa- tai metsätalouden harjoittajina, yrittäjinä ja omistajina. Mukaan lukeutuu myös vaihtelevia yhtiömuotoja yksityisistä ja julkisista osakeyhtiöistä keskinäisiin vakuutusyhtiöihin ja erilaisiin osuuskuntiin.

PTT – taloustietoa luotettavasti ja ketterästi!