Tiedote: Metsäteollisuuden vienti kasvaa selvästi, kertoo PTT-ennuste

Investoinnit nostavat suomalaisen sellun viennin ennätyslukemiin tänä ja ensi vuonna. Viennin kasvu on erityisen suurta ensi vuonna, vaikka keskimääräinen vientihinta silloin aleneekin. Myös kartonkia viedään ennätysmäärä. Paperin tuotannon ja viennin väheneminen jatkuu kuitenkin sekä tänä että ensi vuonna. Puutuotteiden tarve rakentamisessa kasvaa niin kotimaassa kuin päävientimarkkina-alueella Euroopassa. Kiinan merkitys sahateollisuudelle nousee entisestään.

Paperin vienti vähenee edelleen, kartongin vienti jatkaa kasvuaan

Paperin tuotanto ja vienti vähenevät Suomessa sekä tänä että ensi vuonna 3–4 prosenttia. Pääasiallinen syy vähenemiseen on trendinomainen kysynnän aleneminen, joka jatkuu myös tulevina vuosina. Keskimääräinen vientihinta alenee hiukan viime vuodesta.  Alenevasta tuotannosta huolimatta paperiteollisuus tuottaa edelleen yli 40 prosenttia Suomen metsäteollisuuden vientituloista. Kartongin tuotantomäärä nousee kumpanakin ennustevuonna. Aiempien investointien seurauksena nousu on huomattavaa erityisesti tänä vuonna, 5-7 prosenttia. Myös kartongin keskimääräinen vientihinta nousee jonkin verran.

Sellun vienti kasvaa huimasti

Kapasiteetin kasvamisen myötä sellun vienti Suomesta kasvaa sekä tänä että ensi vuonna. Kapasiteettia kasvattavat erityisesti syksyllä 2017 tapahtuva Metsä Groupin Äänekosken tehtaan käynnistyminen. Myös UPM:n Kymin tehdas laajenee tänä vuonna. Suomen vienti kasvaa tänä vuonna 6-8 prosenttia ja ensi vuonna 15-17 prosenttia. Sellun viennin kasvusta johtuen myös massantuotanto kokonaisuudessaan kasvaa Suomessa selvästi, ensi vuonna 5—6 prosenttia. Myös muualla maailmalla tapahtuu selluntuotantokapasiteetin laajennuksia. Tarjonnan lisääntyminen kokonaisuudessaan vetää Suomen vientihinnan ensi vuonna selvään laskuun.

Sahatavaralla positiiviset markkinanäkymät

Sahatavaran vientimäärä Suomesta nousi viime vuonna uuteen ennätykseen. Sama suunta jatkuu tänä ja ensi vuonna. Kiinan merkitys kasvaa entisestään ja nousee vientimäärällä mitattuna tärkeimmäksi kohdemaaksi. Rakentaminen lisää puutuotteiden tarvetta Euroopassa. Lisäksi kotimaassa omakotirakentaminen vahvistaa kysyntää. Sahatavaran tuotanto kasvaa sekä tänä että ensi vuonna noin viisi prosenttia. Käyntiasteiden nousun lisäksi sahateollisuuden kannattavuutta tukee sahatavaran vientihinnan laskun taittuminen. Vanerin kannattavuus säilyy vahvana lisääntyvästä kilpailusta huolimatta.

Ennuste on kokonaisuudessaan luettavissa PTT:n kotisivuilta täällä.

Lisätietoja:  

Paperi-, kartonki- ja selluteollisuus: metsäekonomisti Matleena Kniivilä, p. 040 164 8078, matleena.kniivila(at)ptt.fi

Sahateollisuus: metsäekonomisti Jyri Hietala, p. 040 164 8151, jyri.hietala(at)ptt.fi

 

Metsäteollisuuden keskeiset ennusteluvut vuosina 2017-2018
  2017e   2018e  
  %-muutos   %-muutos  
Vientimarkkinat Määrä Hinta Määrä Hinta
Paperi -4 – -3 -2 – -1 -4 – -3 0 – 2
Massa (pääosin sellua) 6 – 8 2 – 4 15 – 17 -8 – -6
Kartonki 5 – 7 1 – 3 1 – 2 0 – 2
Sahatavara 5 – 7 1 – 2 3 – 5 1 – 3
Vaneri 3 – 5 -1 – 0 3 – 5 -1 – 0

e=PTT-ennuste