Tiedote: Metsäteollisuuden rakenteellinen muutos jatkuu

PTT-ennuste metsäsektori – Metsäteollisuus syksy/2016

Metsäteollisuuden rakenteellinen muutos jatkuu

Sellun ja kartongin vienti kasvaa tänä ja ensi vuonna uusien investointien myötä. Keskimääräiset vientihinnat kuitenkin laskevat. Paperin tuotannon ja viennin väheneminen jatkuu voimakkaana. Sahatavaran positiivisia vientinäkymiä pitää yllä vahva kysyntä Kiinassa. Kysyntää nos-taa myös rakentamisen viriäminen kotimaassa ja Euroopassa.

Kartongin ja sellun vienti selvässä kasvussa

Paperin tuotanto ja vienti vähenevät Suomessa tänä vuonna 5–7 prosenttia ja ensi vuonna 3–4 prosenttia. Vientimäärää pienentää trendinomainen kysynnän aleneminen, jo toteutetut paperikoneiden muuttamiset kartonkikoneiksi sekä muut koneiden sulkemiset. Keskimääräisessä vientihinnassa ei ole odotettavissa suurta muutosta. Merkittävämpi hinnan nousu edellyttää edelleen koneiden sulkemisia Euroopassa sekä talouden selvempää elpymistä. Alenevasta tuotannosta huolimatta paperiteollisuus tuottaa edelleen noin 40 prosenttia Suomen metsäteollisuuden vientituloista. Kartongin tuotantomäärä nousee Suomessa tänä ja ensi vuonna huomattavasti tuotantokapasiteetin kasvaessa. Keskimääräinen vientihinta kuitenkin laskee.

Sellun vientihinta alenee

Kapasiteetin kasvamisen myötä sellun vienti Suomesta kasvaa sekä tänä että ensi vuonna. Samanaikaisesti myös muualla kapasiteetti kasvaa ja erityisesti eukalyptussellua on aiempaa enemmän tarjolla. Suomelle tärkeän pohjoisen havusellun tarjonnan lisäys on ennustejaksolla vielä melko maltillinen. Tarjonnan lisääntyminen kokonaisuudessaan vetää kuitenkin myös havusellun hinnan laskuun. Suomen vientihinta jää tänä vuonna 7-8 prosenttia viime vuotta alhaisemmaksi. Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehdas käynnistyy syksyllä 2017, eikä se vaikuta vielä ennustejaksolla täysimääräisesti Suomen vientiin tai sellun globaaliin hintakehitykseen. Myös UPM lisää ennustejaksolla sellutuotantoaan.

Sahatavaran vienti ennätyslukemiin

Sahatavaran vientimäärä Suomesta nousee tänä vuonna selvästi edellisvuodesta ja nousee uuteen vientiennätykseen. Sahatavaran kysyntää on nostanut etenkin positiivinen vire Kiinan kuusisahatavaramarkkinoilla. Tuotanto kasvaa tänä vuonna noin viisi prosenttia, kun myös toimitukset kotimaahan nousevat rakentamisen viriämisen myötä. Sahatavaran toista vuotta kestänyt aleneva vientihintakehitys taittuu vasta vuonna 2017. Ensi vuonna puutuotteiden kysyntä kasvaa maltillisesti talouskasvun ja rakentamisen nostattamina.

Koko ennuste luettavissa täällä: http://www.ptt.fi/tutkimushankkeet/uutiset/metsasektori-2016-syksy.html

Lisätietoja:

Paperi-, kartonki- ja selluteollisuus: vt. tutkimusjohtaja Matleena Kniivilä, p. 040 164 8078, matleena.kniivila(at)ptt.fi

Sahateollisuus: metsäekonomisti Jyri Hietala, p. 040 164 8151, jyri.hietala(at)ptt.fi