Tiedote: Maatalousalan kilpailukyvyn vahvistuminen takkuaa oikeansuuntaisista toimenpiteistä huolimatta

PTT:n selvitys Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014-2020 katsoo, että ohjelman toteutus on edennyt hyvin ja toimenpiteet ovat oikeansuuntaisia, mutta vaikutukset näkyvät vasta viiveellä

Manner-Suomen maaseutuohjelman vaikutukset maatalousalan kilpailukyvyn parantamiseen antavat odottaa itseään. Ohjelman toteutus on edennyt hyvin ja toimenpiteet ovat oikeansuuntaisia, mutta vaikutukset näkyvät vasta viiveellä. Tämä käy ilmi Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:n ja Pellervon taloustutkimus PTT:n toteuttamasta arvioinnista. 

”Ohjelman arvioinnin mittareiden mukaan maatalousalan kilpailukyky ei ole kuluneen ohjelmakauden aikana parantunut. Toisaalta on luontevaa, että investointien, sukupolvenvaihdosten sekä koulutuksen ja neuvonnan vaikutukset näkyvät paremmin vasta pidemmällä ajalla”, kertoo PTT:n tutkimusjohtaja Kyösti Arovuori. 

Arvioinnissa tarkasteltiin maatalousalan kilpailukyvyn kehittymistä maatalouden rakenteen, tuottajien taloudellisen aseman, maatalousyritysten tuottavuuden sekä tuottavuuskehityksen kautta. 

Arvioinnin tulosten perusteella maaseutuohjelman toimenpiteillä ei ole onnistuttu parantamaan maatilojen taloudellista suorituskykyä siinä määrin, että vaikutukset näkyisivät sektorin kokonaistasolla. Toimenpiteitä toteuttaneilla tiloilla vaikutukset kuitenkin näkyvät. 

Kilpailukyvyn kehittämisen kannalta keskeisiä investointeja ja sukupolvenvaihdoksia on toteutettu hyvin etenkin vahvoilla maatalousvaltaisilla alueilla. 

”Ohjelman ansiosta on investoitu selvästi enemmän kuin ilman ohjelmaa. Maatalouden rakenteen tavoitteellinen kehittäminen on ehdottoman tärkeää, kun samaan aikaan markkina- ja muu toimintaympäristö muuttuu nopeasti”, Arovuori sanoo. 

Luomualan yrityksiä perustettu vauhdikkaasti 

Suoraan maatalouteen kohdistuvien toimenpiteiden lisäksi ohjelma on lisännyt kannustimia elintarvikeyritysten perustamiseen. Etenkin luomualan yritysten perustaminen on ollut vauhdikasta. Eläinten hyvinvointikorvaukset ovat parantaneet eläinten hyvinvointia. Lisäksi ohjelman puitteissa rahoitetut lähiruokahankkeet ovat kehittäneet lähiruuan tuotantoa.  

Ohjelman vaikuttavuusarvio on toteutettu maa- ja metsätalousministeriön rahoittamana osana arviointia Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 vaikutuksista maatalousalan kilpailukykyyn. Koko tutkimus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 vaikuttavuusarviointi – maatalousalan kilpailukyky, PTT työpapereita 199, on luettavissa PTT:n verkkosivuilta osoitteessa http://www.ptt.fi/julkaisut-ja-hankkeet/kaikki-julkaisut/manner-suomen-maaseudun-kehittamisohjelman-2014-2020-vaikuttavuusarviointi-maatalousalan-kilpailukyky.html 

Lisätietoja: 

Tutkimusjohtaja Kyösti Arovuori, PTT, 040 164 8191, kyosti.arovuori@ptt.fi