TIEDOTE: Korona tekee ison loven talouteen – edessä hidas toipuminen

PTT:n kansantalouden ennuste kevät 2020:

Korona tekee ison loven talouteen – edessä hidas toipuminen

Koronakriisi iskee rajusti Suomen ja koko maailman talouteen. Pellervon taloustutkimus PTT:n kansantalouden ennusteen mukaan Suomen bkt putoaa vuoden ensimmäisen ja toisen neljänneksen aikana rajusti. Myös koko vuonna talous supistuu, mutta taudin etenemisestä riippuu, kuinka paljon. Ennusteessa hahmotellaan kolme erilaista talouden skenaariota epidemialle: nopea toipuminen, hidas toipuminen ja pitkittynyt kriisi. Eri skenaarioissa talous supistuu tänä vuonna 3-6 prosenttia tai jopa enemmän.

“Koronaviruksen vaikutusten suuruus ja kesto riippuvat viruksen leviämisestä ja sen taltuttamisen onnistumisesta. Mitä pidempään rajuja toimia joudutaan jatkamaan, sitä suuremmat ovat taloudelliset menetykset. Talouskasvuun vaikuttavat myös ympäri maailmaa tehtävät talouden tukipaketit”, summaa PTT:n ennustepäällikkö Janne Huovari.

Kaikissa viruksen iskemissä talouksissa on jouduttu pysäyttämään yhteiskunta laajasti, ja kansainvälinen ihmisten liikkuvuus on seisahtunut. Pysäyttämisen aiheuttaman ison shokin lisäksi viruksella voi olla suuria pysyviä vaikutuksia yhteiskuntiin, maailmanpolitiikkaan ja talouden rakenteisiin.

Korona tekee ison loven talouteen.

Vakavien epidemioiden talousvaikutukset ovat aina suuria, mutta usein lyhytaikaisia ja palautuminen on nopeaa. Yleensä kulutus ja investoinnit pääosin siirtyvät epidemian jälkeiselle ajalle, jolloin talous toipuu.  Koronaviruksen tapauksessa tämä kuitenkin vaikuttaa liian optimistiselta. Koronavirus ei ole poistumassa nopeasti, joten on varauduttava pidempiaikaisiin vaikeuksiin myös taloudessa.

Koska useassa Euroopan maassa ja Yhdysvalloissa tartuntatilanne on vasta alkuvaiheessa, vaikutukset maailmantalouteen kestävät luultavasti parhaassakin tapauksessa koko ensimmäisen vuosipuoliskon.

Taloudellisesti pahin riski on pankkisektorin kriisiytyminen

Taloudellisesti pahimpana riskinä on se, että reaalitalouden ongelmat ja finanssimarkkinoiden raju lasku johtavat pankkisektorin kriisiin. Monien yritysten tulot ovat romahtaneet, eivätkä ne lyhyellä aikavälillä pysty huolehtimaan velvoitteistaan. Hintojen voimakas lasku finanssimarkkinoilla on taas pienentänyt voimakkaasti vakuuksien arvoja. Ongelmien ei saa päästää kaatamaan muuten kannattavia yrityksiä, jolloin tuotantokapasiteettia tuhoutuu. Jos näin annetaan käydä, nopeasta palautumisesta ei ole toivoa. Valtiot ja keskuspankit ovatkin ilmoittaneet massiivisista tukitoimista, jotta taloudessa päästäisiin pahimman yli.

”Taloudellisia vastatoimia suunnitellessa pitää varautua siihen, että vaikutukset talouteen ovat suuria ja poikkeustilanne saattaa jatkua pitkään. Ensisijainen tehtävä on kuitenkin koronan terveysongelman hoitaminen ja epidemian tukahduttaminen. Ilman sitä muilla toimilla ei ole lopulta paljon vaikutusta”, Janne Huovari sanoo.

Velkaantuminen tulee kasvamaan selvästi. Suomen valtionvelka on kuitenkin kansainvälisesti verrattain alhaisella tasolla ja korkotaso tulee pysymään EKP:n toimien myötä negatiivisena. Suomella on mahdollisuus ottaa lainaa runsaastikin lieventämään koronakriisin iskua.

Kolme skenaariota epidemian talousvaikutuksille

Ennusteessa hahmotellaan epidemialle ja sen talousvaikutuksille kolme erilaista kehityskulkua: nopea toipuminen, hidas toipuminen ja pitkittynyt kriisi.

Nopean toipumisen skenaariossa muut maat saavat koronaviruksen lähes yhtä hyvin taltutettua kuin Kiina. Koronaan tehoavia lääkkeitä saadaan nopeasti markkinoille, ja elämä palaa tämän vuoden loppupuolella lähes ennalleen. Talousvaikutukset ovat suuria tiukkojen rajoitusten takia, mutta lyhytaikaisia. Lykätty kulutus ja investoinnit yhdessä massiivisen elvytyksen saavat talouden erittäin nopeaan kasvuun jo vuoden loppupuolella.

Hitaan toipumisen skenaariossa Euroopassa ja varsinkaan Yhdysvalloissa taudin leviämistä ei saada aisoihin yhtä tehokkaasti kuin Kiinassa. Virus leviää laajemmalle väestöön, rajoitustoimet ovat tehottomampia ja niitä joudutaan pitämään yllä pidempään. Täten vaikutus talouteen kestää selvästi pidempään. Tilanne ratkeaa kunnolla vasta, kun rokote tulee markkinoille. Alkuvaiheessa vaikutukset talouteen ovat kuten nopean toipumisen skenaariossa, mutta ne jatkuvat pidempään – tosin lieventyen. Tänä vuonna tuotanto laskee selvästi eikä nopeaa palautumista tapahdu.

Pitkittyvän kriisin skenaariossa koronasta aiheutuvat vaikutukset ovat kuten hitaan toipumisen skenaariossa. Tämän lisäksi globaalin talouden rakenteelliset ongelmat ja velkaantuminen yhdessä yritysten talousvaikeuksien ja valtioiden kasvavien alijäämien kanssa johtavat laajenevaan talouskriisiin, esimerkiksi pankkikriisiin. Laajeneva kriisi pitkittäisi huomattavasti talouden toipumista.

Kaikissa skenaariossa oletetaan bkt:n supistuvan vuoden ensimmäisen ja toisen neljänneksen aikana yhteensä noin 10 %. Koko vuoden ajalla bkt laskee jopa nopean toipumisen skenaariossa noin 3 %, hitaan toipumisen skenaariossa talous supistuisi tänä vuonna noin 6 %. Pitkittyvän kriisin skenaariossa lasku olisi tätäkin suurempi ja voisi jatkua myös ensi vuonna.

“Todennäköisimpänä vaihtoehtona pidämme hidasta toipumista. Nopeaan toipumiseen pitäisi kuitenkin pyrkiä ja välttää pitkittyvä kriisi tukitoimilla”, Huovari sanoo.

 

Koko kansantalousennuste on luettavissa PTT:n verkkosivuilla  https://www.ptt.fi/ennusteet/kansantalous-ja-asuntomarkkinat.html

 

Lisätietoja: ennustepäällikkö Janne Huovari 040 164 8141, janne.huovari@ptt.fi