Tiedote: Kemiallisen metsäteollisuuden vienti hyvässä vedossa

PTT-ennuste metsäsektori – Metsäteollisuus syksy/2018

Metsäteollisuuden näkymät tänä ja ensi vuonna ovat myönteiset, kertoo Pellervon taloustutkimus PTT:n metsäsektorin ennuste. Sellun vienti kasvaa tänä vuonna reilusti Äänekosken laitoksen saavutettua täyden kapasiteettinsa. Myös kartongin vienti on tasaisessa kasvussa, ja jopa pitkään laskussa ollut paperin vienti nousee hieman. Sahatavaran vienti sen sijaan notkahtaa tänä vuonna, minkä syynä on Kiinan-kysynnän voimakas väheneminen. 

Paperin hinta ja vienti nousevat

Paperin viennissä nähdään pitkästä aikaa pientä kasvua, samoin kuin myös useiden paperilajien hinnoissa. Vienti lisääntyy tänä vuonna 2–4 prosenttia ja pysynee ensi vuonna tämän vuoden lukemissa. Kasvun taustalla ovat yritysten sisäiset tuotantojärjestelyt, joiden myötä paperin tuotannon kapasiteetin käyttöaste on ollut Suomessa tänä vuonna hieman viime vuosia korkeampi. Paperin keskihinta nousee 1–3 prosenttia tänä ja ensi vuonna. Pitkällä aikavälillä paperin kysynnän vähenevä trendi ei tosin ole muuttumassa. Kartongin vienti kasvaa tasaisesti, ja vienti- sekä tuotantomääriä nostaa edelleen hyvänä säilyvä kysyntä.

Sellun hinta ennätyslukemissa

Suomessa sellun tuotantokapasiteetti on lisääntynyt selvästi Metsä Groupin Äänekosken tuotantolaitoksen ja UPM:n Kymin-tehtaan laajennuksen myötä. Tuotantokapasiteetin lisääntymisestä huolimatta hinnat ovat nousseet yli vuosikymmenen aiempien ennätysten. Jos maailmantaloutta uhkaavat riskit, kuten Yhdysvaltain ja Kiinan kauppasota, eivät aiheuta laajaa kriisiä, sellun kysynnän odotetaan jatkavan kasvuaan lähivuosina etenkin Kiinan vetämänä. 

Sellun tuotantoon ei ole tulossa merkittävää lisäkapasiteettia ennustejaksolla. Tuotantoon nähden kasvava kysyntä pitää sellun hintaa korkeana, eikä hinnan romahdusta ole odotettavissa tänä tai ensi vuonna. Suomen vientihinta nousee tänä vuonna 16–18 prosenttia. Hinta laskee hieman, 3–6 prosenttia ensi vuonna, mutta säilyy laskusta huolimatta korkeana.

Sahatavaran vientimäärä notkahtaa tänä vuonna

Sahatavaran tuotantomäärä supistuu tänä vuonna 1–2 prosenttia. Mäntysahatavaran vienti kohoaa, mutta kuusisahatavaran laskee. Laskun taustalla on alkuvuonna tapahtunut viennin voimakas vähentyminen Kiinaan. Yleisesti sahatavaran vientikysyntää tukevat suotuisa taloustilanne ja rakentamisinvestointien kasvu lähes kaikissa keskeisissä vientimaissa. Kuluvana vuonna sahatavaran tuotannosta noin 77 prosenttia menee vientiin. Tänä ja ensi vuonna sahatavaran vientihintoja nostavat vahva kysyntä ja inflaatio. Kuusi- ja mäntysahatavaran hintaeron kaventuminen jatkuu, sillä mäntysahatavaran vientihinta nousee kuluvana vuonna 10–11 prosenttia ja kuusisahatavaran 4–5 prosenttia. Puutuoteteollisuuden liiketulos pysyy tänä vuonna liki ennallaan sen seurauksena, että tukin hinta on noussut keskimäärin yhtä nopeasti kuin sahatavaran markkinahinnat. 

Koko ennuste on luettavissa PTT:n kotisivuilta täällä.
 

Lisätietoja:  
 
Paperi-, kartonki- ja selluteollisuus: metsäekonomisti Emmi Haltia, p. 040 164 8169, 
emmi.haltia(at)ptt.fi

Sahateollisuus: metsäekonomisti Matti Valonen, p. 040 164 8151, matti.valonen(at)ptt.fi