Tiedote: Halvemmat hinnat, suppeampi asukasdemokratia – suomalainen asumisoikeusjärjestelmä poikkeaa pohjoismaisista sisaristaan

Suomalainen asumisoikeusjärjestelmä eroaa selvästi muiden Pohjoismaiden malleista, kertoo Pellervon taloustutkimuksen PTT:n selvitys. Pohjoismaiden järjestelmissä on yhtymäkohtia Suomeen, mutta eroja on muun muassa asukasdemokratian laajuudessa, asumisoikeuksien hinnoissa ja vuokrausoikeudessa.

”Suomalainen asumisoikeus on melko lähellä pysyvää vuokra-asumista. Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa asumisoikeus taas on varsin lähellä Suomen asunto-osakeyhtiömallia”, kertoo ekonomisti Tuuli Tähtinen.

PTT:n selvityksessä verrattiin asumisoikeusjärjestelmiä Pohjoismaissa sekä mm. Itävallassa. Suomessa asumisoikeusmaksu takaa asumisen vakauden ja asunnosta luopuminen on helppoa. Asukkaalla ei kuitenkaan ole merkittävää päätösvaltaa omistajayhtiössä. Muissa Pohjoismaissa, erityisesti Tanskassa, asukasdemokratia on asumisoikeusasunnoissa Suomea laajempaa.

Toisaalta asumisoikeuksien myyntihinnat ovat muissa Pohjoismaissa tyypillisesti selvästi suurempia kuin Suomessa. Esimerkiksi Ruotsissa ne ovat nousseet lähelle asuntojen markkinahintoja, mikä on lisännyt kotitalouksien velkaantumista. Asukasvalinnassa ei Pohjoismaissa myöskään yleensä sovelleta tarveharkintaa, eikä asukkailla ole varallisuusrajoja toisin kuin Suomessa. Erityisesti Norjassa ja Ruotsissa asumisoikeuteen liittyy velvollisuus käyttää itse asuntoaan.

Suomen asumisoikeusjärjestelmä on ollut toiminnassa 1990-luvun alusta. Sen tarkoituksena on tarjota asumismuoto, joka sijoittuu vuokra-asumisen ja omistusasumisen väliin. Asumisoikeus muistuttaa pitkälti vuokra-asumista, mutta oikeuden haltijalla on elinikäinen asumisoikeus asuntoonsa. PTT toteutti vuonna 2015 Asumisoikeusjärjestelmän riskienhallinta -tutkimushankkeen. Nyt valmistunut selvitys on osa hankkeen syventävää jatkotyötä.

Julkaisu: Andersson, A & Tähtinen, T. 2016: Katsaus eurooppalaisiin asumisoikeusjärjestelmiin. PTT työpapereita 179. Julkaisu on kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa http://www.ptt.fi/julkaisut-ja-hankkeet/kaikki-julkaisut/179.-andersson-a-tahtinen-t.-2016.-katsaus-eurooppalaisiin-asumisoikeusjarjestelmiin.html

 

Lisätietoja:

Ekonomisti Tuuli Tähtinen, Pellervon taloustutkimus PTT, p. 040 641 5732, sähköposti: tuuli.tahtinen(at)ptt.fi