Tiedote: EU:n ruuan hintapiikki ei näy Suomessa

Keväällä koronapandemian edetessä maailmalla levisi pelko siitä, että elintarvikeketju kärsii pandemiasta ja ruuan hinta lähtee voimakkaaseen nousuun. Pelot eivät ole toteutuneet, ja ruuan hintakehitys on niin tänä kuin ensi vuonnakin Suomessa varsin maltillista. Viime vuonna laskuun kääntynyt lihankulutus jatkaa yhä pienentymistään. Sianlihan ja maidon tuotannot ovat tänä vuonna nousussa, mutta kääntyvät ensi vuonna takaisin laskuun.

PTT:n maa- ja elintarviketalouden ennuste:

EU:n ruuan hintapiikki ei näy Suomessa

Keväällä koronapandemian edetessä maailmalla levisi pelko siitä, että elintarvikeketju kärsii pandemiasta ja ruuan hinta lähtee voimakkaaseen nousuun. Pelot eivät ole toteutuneet, ja ruuan hintakehitys on niin tänä kuin ensi vuonnakin Suomessa varsin maltillista. Viime vuonna laskuun kääntynyt lihankulutus jatkaa yhä pienentymistään. Sianlihan ja maidon tuotannot ovat tänä vuonna nousussa, mutta kääntyvät ensi vuonna takaisin laskuun. Ruuan hintakehitys Suomessa on korona-aikana ollut huomattavasti tasaisempaa kuin EU-maissa keskimäärin. Keväällä EU:ssa nähtiin merkittävää nousua ruuan hinnassa, mutta Suomessa nousu pysyi maltillisena.

Elintarvikkeiden hinnat nousevat Suomessa tänä vuonna keskimäärin 1,5 prosenttia ja ensi vuonna keskimäärin 0,5 prosenttia.

”Tänä vuonna eniten nousevat hedelmien ja marjojen hinnat. Hedelmien hintoja vetää ylöspäin muiden EU-maiden pula kausityövoimasta ja sitä kautta nousseet tuontihedelmien hinnat. Myös lihan ja vihannesten hinnat nousevat hieman keskimääräistä enemmän”, kertoo vt. tutkimusjohtaja Hanna Karikallio.

Afrikkalainen sikarutto on näivettänyt sianlihan tuotannon Kiinassa ja muualla Aasiassa. Siksi suomalaisen sianlihan vienti Aasiaan on ollut runsasta. Sianlihan ja maitojauheiden lisääntynyt vientikysyntä onkin vetänyt elintarvikeviennin kasvuun.

Ensi vuonna tilanne muuttuu. Aasian sianlihan tuotanto nousee taas jaloilleen, jolloin vienti laskee. Myös viljan vienti pienentyy, koska sadot jäivät meillä selvästi viimevuotista pienemmiksi. Samalla koko elintarvikevienti kääntyy loivaan laskuun.

Suomalaiset syövät vähemmän punaista lihaa

Viljasadot jäävät kuivan alkukesän takia selvästi viime vuoden huippusatoja pienemmiksi, mutta hinnoissa ei nähdä isoja liikkeitä.

”Viljaa on varastoissa varsin runsaasti. Siksi viljojen hintoihin ei ole odotettavissa merkittäviä muutoksia. Syksyn hankalat korjuuolosuhteet lisäävät epävarmuutta viljamarkkinoille. Mahdolliset laatuongelmat voivat kuitenkin vetää erityisesti leipävehnän hintaa hieman ylöspäin”, sanoo vanhempi maatalousekonomisti Tapani Yrjölä.

Maidon tuotanto on tänä vuonna poikkeuksellisesti kasvussa, koska rehusadot ovat olleet laadukkaita ja runsaita. Tuotanto kääntyy ensi vuonna taas laskuun. Maitotuotteiden kulutuksen rakenne muuttui koronan takia, kun suurempi osa kulutuksesta siirtyi koteihin. Monien maitotuotteiden kulutus pienentyi, mutta esimerkiksi jogurtin kulutus kasvoi. Maitojauheen viennin siivittämänä maidon tuottajahinta on kuitenkin tänä vuonna hienoisessa nousussa.

Sianlihan tuotanto kääntyy tänä vuonna Aasian lisääntyneen viennin vetämänä nousuun. Kotimainen kulutus on laskussa ja myös naudanlihan kulutus pienentyy. Siipikarjanlihan kulutuksen kasvusta huolimatta lihan kokonaiskulutuksen pienentyminen jatkuu viime vuoden tapaan.

Lihan tuottajahintojen muutokset ovat tänä ja ensi vuonna varsin pieniä. Voimakas vientikysyntä vetää kuitenkin sianlihan tuottajahintaa hieman ylös vielä tänä vuonna.

Kustannusten lasku vetää maatalouden yrittäjätuloa ylös

Koronan entisestään heikentämä yleinen taloustilanne on vetänyt maatalouden kustannukset reippaaseen laskuun.

”Koska kustannukset pienentyvät, maatalouden yrittäjätulo kasvaa tänä vuonna voimakkaasti”, perustelee Yrjölä. 

Yrittäjätuloa vahvistaa maidon ja sianlihan tuotannon kääntyminen poikkeuksellisesti kasvuun tänä vuonna. Ensi vuonna yrittäjätulo kääntyy jälleen laskuun, kun kustannustaso nousee ja tuotanto palaa normaalille kehitysuralle.

Syksyn 2020 maa- ja elintarviketalouden ennuste on kokonaisuudessaan luettavissa PTT:n kotisivuilta: https://www.ptt.fi/ennusteet/maa-ja-elintarviketalous.html

Lisätietoja:

vt. tutkimusjohtaja Hanna Karikallio, p. 040 126 2077, hanna.karikallio@ptt.fi
vanhempi maatalousekonomisti Tapani Yrjölä, p. 040 164 8042, tapani.yrjola@ptt.fi

  2020e 2021e
  Muutos, % Muutos, %
Leipävehnän tuottajahinta 6 3
Rehuohran tuottajahinta -4 11
Viljan tuotanto  -15 7
Sianlihan tuottajahinta 2 0
Sianlihan tuotanto 1,5 -1,5
Maidon tuottajahinta 0,7 -0,5
Tuotantopanosten hinnat -2 2
Maatalouden yrittäjätulo 15 -8
  2019 2020e 2021e
  Muutos, % Muutos, % Muutos, %
Elintarvikkeiden hinnat 1,2 1,5 0,5
   liha 4,4 2,0 0
   maitotuotteet 1,7 0 0,5
   viljatuotteet ja leipä 1,9 1,0 1,0
Elintarviketeollisuuden liikevaihto 1,5 -1,5 1
Viennin arvo 14 3 -2
Tuonnin arvo 2 -1,5 1,5