Tiedote: Ennuste: Ruuan hinnan lasku pysähtyy, sää tuo suurta epävarmuutta maatalousmarkkinoille

PTT:n maa- ja elintarviketalouden ennuste:

Ruuan hinnan lasku pysähtyy,
sää tuo suurta epävarmuutta maatalousmarkkinoille

Pitkään jatkunut ruuan hinnan lasku Suomessa pysähtyy. Hinnat kääntyvät tänä ja ensi vuonna lievään nousuun, kertoo Pellervon taloustutkimuksen maa- ja elintarviketalouden ennuste. Elintarviketeollisuudessa piristyminen on vauhdissa. Etenkin maitotuotteiden, kuten juustojen ja voin, vienti vetää. Sen sijaan maataloudessa hankalat sääolot aiheuttavat suurta epävarmuutta, ja maatalouden yrittäjätulon kehitys on sään varassa.

Ruuan hinta on Suomessa laskenut keväästä 2014 lähtien, mutta suunta on muuttunut. PTT:n maa- ja elintarviketalouden ennusteen mukaan ruuan hinta nousee tänä vuonna 0,2 prosenttia ja ensi vuonna yleistä inflaatiokehitystä seuraillen 1,0 prosenttia. Nousua on kaikissa päätuoteryhmissä.

”Elintarvikeketjun kustannukset ovat olleet nousussa, ja nyt niitä pystytään viemään myös kuluttajahintoihin. Tämä on mahdollista siksi, että kysyntä on elpynyt”, kertoo tutkimusjohtaja Kyösti Arovuori.

Kuluvan vuoden aikana hintojen nousua hillitsee vielä makeisveron poistaminen.

Elintarviketeollisuus on piristynyt vauhdilla. Maitotuotteiden vientikysyntä on hyvää, ja tuotteille on löydetty uusia markkinoita ympäri maailmaa. Maitosektorin kauppatase on positiivinen ensi kertaa sen jälkeen, kun Venäjän kauppa hyytyi maan asettamien tuontikieltojen takia.

Teollisuuden virkistymiseen vaikuttavat myös uudet tuotteet ja tuotantokapasiteettiin tehdyt panostukset.

Sää merkittävässä roolissa maataloudessa

Maataloudessa hankala kasvukausi on kulminoitunut hankalaan syksyyn. Epävarmuus markkinoilla on kasvanut, koska korjuun onnistuminen on vielä hämärän peitossa. Sää näyttelee tänä vuonna kotimaan markkinoilla merkittävää roolia.

”Ulos katsomalla sen on voinut kuka tahansa havaita. Se voidaan jo sanoa, että osa viljasta jää puimatta”, kertoo maatalousekonomisti Suvi Rinta-Kiikka.

Maailmalla tilanne on ollut paikoin yhtä vaikea. Viljaa korjataan tästä huolimatta runsaasti ja sitä on varastoissa paljon, joten paineita merkittäviin hintamuutoksiin ei ole.

Maitomarkkinoilla vire on hyvää. Kysyntä kasvaa yleisen talouskasvun vetämänä, mikä näkyy erityisesti juuston ja voin kulutuksen kasvuna. Tämä näkyy myös Suomessa. Tuotantomäärät eivät kasva, mutta tuotteet ovat korkeamman lisäarvon tuotteita. Tämän ansiosta maitosektorille tulee lisää rahaa.

Lihamarkkinoiden tilanne on kohtalaisen tyyni. Suomen ja EU:n kehitys on ollut erisuuntaista, sillä EU:ssa lihan tuottajahinnat olivat nousussa, kun Suomessa ne vielä laskivat. Nyt osat ovat vaihtumassa. Sian- ja naudanlihan kulutus Suomessa on laskussa, mutta siipikarjan osalta kasvussa.

Myös maatalouden yrittäjätulon kehitys sään armoilla

Maatalouden yrittäjätulo pysyy lähes ennallaan. Tuottajahintojen nousu nostaa yrittäjätuloa, mutta tuotantopanosten hintojen nousu ja viljan kokonaistuotannon lasku vetävät sitä toiseen suuntaan. Sään merkitys on kuitenkin erittäin suuri, ja paljon riippuu siitä, kuinka suuri osa sadosta jää peltoon.

”Yrittäjätulo pysyy viime vuoden tasolla, vaikka kymmenesosa viljoista jäisi korjaamatta”, sanoo maatalousekonomisti Tapani Yrjölä

Pellervon taloustutkimuksen maa- ja elintarviketalouden ennuste syksy 2017 on kokonaisuudessaan luettavissa PTT:n kotisivuilta osoitteessa http://www.ptt.fi/ennusteet/maa-ja-elintarviketalous.html

Lisätietoja:

tutkimusjohtaja Kyösti Arovuori, p. 040 164 8191 kyosti.arovuori@ptt.fi

maatalousekonomisti Tapani Yrjölä, p. 040 164 8042 tapani.yrjola@ptt.fi