Tiedote: Ammatillista liikkuvuutta voi edistää monipuolisella koulutuksella, kertoo tuore selvitys

Työmarkkinoiden uudistumiselle tärkeää ammatillista liikkuvuutta voidaan edistää muun muassa monipuolistamalla koulutusta ja nostamalla yleistä koulutustasoa, kertoo Tampereen yliopiston ja Pellervon taloustutkimus PTT:n käynnissä oleva tutkimushanke.

Työmarkkinoiden uudistumiselle tärkeää ammatillista liikkuvuutta voidaan edistää muun muassa monipuolistamalla koulutusta ja nostamalla yleistä koulutustasoa, kertoo Tampereen yliopiston ja Pellervon taloustutkimus PTT:n käynnissä oleva selvitys. Tiedollisten taitojen, eli lukemiseen ja laskemiseen liittyvät, erot ammattien välillä estävät Suomessa ammatillista liikkuvuutta vähemmän kuin työtehtävään liittyvien taitojen erot.

Teknologisen murroksen ja globalisaation takia työtehtävien sisällöt ja työvoiman kysyntä muuttuvat nopeasti. Monet ammatit katoavat ja tilalle syntyy uusia, joiden vaatimukset poikkeavat vanhasta.

Tämä asettaa kasvavia vaatimuksia työvoiman liikkuvuudelle niin ammatillisesti kuin alueellisesti. Suomessakin on jo merkkejä kohtaanto-ongelmasta, jossa työnhakijoiden ja avointen työpaikkojen ominaisuudet eivät vastaa toisiaan. Se, kuinka helposti henkilö voi vaihtaa ammatista toiseen määrittää, miten nopeasti talous kehittyy ja muuntautuu uusiin tilanteisiin ilman työvoiman saatavuusongelmia.

Tampereen yliopiston ja Pellervon taloustutkimus PTT:n tutkimushankkeessa tarkastellaan ammatillisen liikkuvuuden luonnetta, osatekijöitä ja esteitä.

Tutkimuksen mukaan ammatillisen liikkuvuuden taso näyttäisi pysyneen varsin vakaana Suomessa vuosien 2004 ja 2015 välillä. Eri maiden vertailu on hyvin vaikeaa. Suomen ja Ruotsin kehitys tällä ajanjaksolla vaikuttaa samankaltaiselta, mutta liikkuvuus Ruotsissa ei ole ainakaan vähäisempää kuin Suomessa. (–)

Lue koko tiedote ja policy brief valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan sivuilta täällä (linkki).