Tekoäly lisää tuottavuutta tutkimusyhteisössä

Tekoälyn hyödyntäminen työelämässä on tällä hetkellä kuuma peruna – ja niin myös meillä tutkimusyhteisössä. Seuraamme erilaisten tekoälysovellusten kehitystä ja testaamme niitä rohkeasti omassa työssämme. Meillä tekoälyyn on suhtauduttu pääasiassa myönteisesti, sillä on koettu, että sen käyttö lisää tuottavuutta ja jopa parantaa työnlaatua. Tekoälyn käyttöön kuitenkin suhtaudutaan terveellä kriittisyydellä, sillä käyttöön liittyy myös eettisiä, tekijänoikeudellisia ja vastuullisuuskysymyksiä.

PTT:llä työn takana on kuitenkin aina oikea ihminen, joka tarkastaa työn laadun ja tekoälyn tuottaman tiedon oikeellisuuden. Tutkijathan ovat erityisen hyviä ja koulutettuja nimenomaan kriittiseen ajatteluun ja tiedon oikeellisuuden arvioimiseen. On siis hyvä muistaa, ettei tekoäly korvaa tutkijaa, vaan toimii kumppanina ja työtä sujuvoittavana tukena. Ihmisen älyllinen panos, kriittinen ajattelu ja luovuus ovat edelleen korvaamattomia. Tekoäly voi kuitenkin parhaassa tapauksessa vapauttaa tutkijalle aikaa keskittyä syvällisempää tulkintaa ja luovuutta vaativiin prosesseihin.

Immo Salo (2023) on vastikään julkaissut teoksen Luova tekoäly mullistaa kaiken, jossa hän toteaa, että luovan tekoälyn käyttöönotto ja omaksuminen yhteiskunnassa voidaan ymmärtää Everett Rogersin innovaatioiden leviämisen mallin kautta. Innovaattorit (2,5 % kuluttajista) ovat luovan tekoälyn ensimmäisiä käyttöönottajia. Tähän ryhmään kuuluvat muun muassa johtavat tutkimuslaitokset. Tämän ryhmän kokeilijat ovat kokeilunhaluisia, teknisesti orientoituneita ja heillä on tietysti myös kokeilemisen mahdollistavat resurssit. Noin puolet kuluttajista kuitenkin kuuluu ryhmiin, joissa suhtaudutaan skeptisesti uusiin innovaatioihin tai muuten vaan otetaan uudet teknologiat käyttöön vasta, kun se on välttämätöntä.

PTT:llä on innostuttu tekoälyn tuomista hyödyistä. Tutkimusjohtaja Olli-Pekka Ruuskanen vetää AI-työryhmää, joka aktiivisesti kokeilee ja jakaa vinkkejä työyhteisössä.

”Parhaimmillaan ChatGPT:n tapaiset uudet sovellukset mahdollistavat tutkijoiden työn tuottavuuden merkittävän paranemisen. Niiden avulla tutkimusta tukevien rutiinitehtävienkin tekeminen tehostuu. Omaan asiantuntijuuteen liittyvien asioiden pallottelu tekoälyn kanssa voi synnyttää monia luovia ideoita. Tarjotun tiedon oikeellisuus on kuitenkin aina syytä tarkistaa asiaa tuntevalta kollegalta tai muulta kolmannelta taholta”, toteaa Ruuskanen.

Tekoälyn avulla työntekijältä voi vapautua aikaa muihin työtehtäviin. Tutkijat voisivat hyvin hyödyntää tekoälyä esimerkiksi hankeideointiin, erilaisten kirjoitusten suunnitteluun, erilaisten yhteenvetojen laatimiseen, koodien luomiseen ja kielenhuoltoon. Vaikka tekoäly tekee itsekin virheitä, voi sen avulla vähentää inhimillisiä virheitä.

Immo Salo ennusti kirjansa julkistamistilaisuudessa, että ensi vuosi tulee olemaan mielenkiintoinen eri toimijoiden osalta. Elämme jännittäviä aikoja tekoälymaailmassa ja suuria askeleita voi tapahtua yllättävän nopeasti. Mielenkiinnolla seuraamme tekoälyn kehityskulkua ja sen vaikutuksia sekä tutkimusmaailmaan että yhteiskuntaan.

Kannustamme kaikkia rohkeasti kokeilemaan tekoälyä eri muodoissaan! Tämän blogin tekemiseen hyödynnettiin ChatGPT:tä.

Lähde: Salo, Immo 2023. Luova tekoäly mullistaa kaiken. ChatGPT näyttää tietä. Kauppakamari.