”Teknologia valtaa työmarkkinat” Veera Laiho

                          MAASEUDUN TULEVAISUUS / PTT:N TALOUSTUTKA 14.11.2011

Tietokonelaitteiden, -ohjelmistojen ja
tietoliikenneyhteyksien kehityksellä on ollut suuri vaikutus työmarkkinoihin.
Sähköposti, tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentaohjelmat ynnä muut teknologisen
kehittelyn tuotokset ovat helpottaneet huomattavasti esimerkiksi
toimistotyöntekijöiden työtä.

Työmarkkinoiden muutoksen kannalta
merkittävämpää on kuitenkin se, miten teknologinen kehitys on vaikuttanut
työmarkkinoiden rakenteisiin.

Tietokoneteknologian kehitys kiihtyi 1970-
ja 1980-luvuilla ja vielä tähän asti teknologiainnovaatiot ovat suurimmaksi
osaksi keskittyneet teollisuussektorille. Erilaisin konein ja laittein
tuotantoprosesseja on voitu automatisoida niin, että teollisuudessa inhimillisen
työvoiman tarve on laskenut.

Kun teollisuussektorin työllistämiskyky
1990-luvulla laski, lähti palvelusektori kasvuun työllistäen monet
teollisuudesta työttömiksi jääneet.

Ilmassa alkaa jälleen olla muutoksen
merkkejä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa on oltu hämillään, kun talouskriisin
päätyttyä ja talouden käännyttyä kasvuun ei uusia työpaikkoja ole syntynyt
vastaavaa tahtia. Uusien työpaikkojen määrä ei edes riitä kattamaan
väestönkasvua. Vaikka yritysten liikevaihdot ovat lähteneet hyvään kasvuun, ne
eivät ole kuitenkaan palkanneet uusia työntekijöitä vaan ostaneet uusia
laitteita.

Kehitys menee kovaa vauhtia eteenpäin niin kuin tapana on.
Tällä kertaa muutosten myllerrykseen on joutunut matalan tuottavuuden
palveluala. Esimerkiksi osa kassa- ja lentokenttien lähtöselvitystyöntekijöistä
on jo korvattu teknologialla.

Toisaalta viime vuosina on pystytty
kehittämään tietoteknisiä järjestelmiä, jotka tunnistavat toimintamalleja ja
näin ollen pystyvät jäljittelemään ihmisen päättelykykyä ja osittain ohjaamaan
itse itseään. Esimerkiksi ensimmäisiä malleja itseohjautuvista autoista ja
hoivaroboteista on jo nähty.

Jos ja kun tämän suuntainen kehitys lähtee
voimakkaampaan kasvuun, minne teknologialla korvattavat palvelualojen
työntekijät siirtyvät? Kehittyykö talouteen täysin uusi kasvusektori vai
siirtyykö työllisyys jollekin jo olemassa olevalle sektorille, johon
teknologinen kehitys ei ainakaan vielä ole vaikuttanut?

Huonoin
vaihtoehto on se, että ihmiset jäävät täysin vaille työtä.

Aika näyttää,
kuinka pitkälle teknologinen kehitys pääsee tai sen annetaan mennä. Lopputulosta
on vaikea ennustaa, mutta lähes varmaa on se, että työmarkkinat ja erityisesti
palvelusektori tulevat jälleen kokemaan merkittävän muutoksen.

Veera Laiho