Teknologia opettaa

Tietokoneen keksimisen jälkeen teknologiset ja tiedonsiirtoon liittyvät innovaatiot ovat kiihtyvää tahtia muuttaneet maailmaa ja erityisesti työntekoa. Innovaatioilla on myös ollut vaikutusta opetukseen ja opiskeluun. Suurta teknologista mullistusta opetuksessa ei kuitenkaan vielä ole koettu. Vähitellen teknologiset innovaatiot ovat alkaneet hakea suurempaa tilaa myös luokkahuoneista.

Korkeakouluopetuksessa teknologiaa voidaan hyödyntää esimerkiksi virtuaalikurssien ja etäyhteyksien muodossa. Opetus tehostuu ja tarjonta kasvaa, kun opiskelijat voivat seurata luentoja, joita pidetään eri kaupungeissa tai jopa eri maissa. Professoreiden avuksi on puolestaan luotu ohjelmistoja, jotka pystyvät tarkastamaan tenttivastauksia.

Viime vuosina myös perusopetuksessa ja jopa varhaiskasvatuksessa on alettu hyödyntää teknologiaa.

Opetukseen liittyvät teknologiset innovaatiot ovat lähteneet liikkeelle Yhdysvalloista. Yksityiset yritykset ovat luoneet tietokoneohjelmia, jotka mahdollistavat yksilöllisen oppimisen. Ohjelmat esittävät oppilaille esimerkiksi lasku- tai kirjoitustehtäviä ja samalla ne havainnoivat oppilaiden kehitystä. Tietotekniset opetusohjelmat tarjoavat myös mahdollisuuden virtuaaliseen tukiopetukseen.

Vaikka teknologia luo uusia mahdollisuuksia, ei erityisesti perusopetukseen liittyviä teknologisia innovaatioita ole kaikkialla otettu avosylin vastaan. Esimerkiksi opettajat ovat vastustaneet uudistusta osittain työpaikkojen menettämisen pelossa ja osin tasa-arvonäkökulmasta.

Uhkakuvana on, että lapset jäävät vaille aikuisen läsnäoloa ja etääntyvät todellisuudesta. Tietenkään tämä ei ole tarkoitus, eikä opettajankoulutusta ole tarpeen lakkauttaa. Teknologia toimii parhaiten opettajan työkaluna ja opetuksen tukena. Näin käytettynä opettajalle jää enemmän aikaa yksilölliseen opastukseen ja soveltavien tehtävien toteuttamiseen.

Teknologian käyttö opetusvälineenä erityisesti pienten lasten kohdalla voi tuntua melko etäiseltä varsinkin niistä, jotka ovat käyttäneet vain helmitaulua laskutehtävien suorittamiseen. Teknologia kuitenkin valtaa koko ajan uusia alueita, halusimmepa tai emme. Nykypäivän lapset tulevat elämään maailmassa, jossa tietoteknologialla on aina vain suurempi merkitys. Tietokoneet ovat osa monen lapsen arkea ja he oppivatkin käyttämään niitä jo hyvin pienenä. Näin ollen tietokoneohjelmat ovat varmasti mielekäs oppimismuoto. Vielä tulee sekin päivä, kun nykypäivän koululaiset ajattelevat: Ei vaan silloin meidän lapsuudessa…

 

Blogi on julkaistu myös Maaseudun Tulevaisuuden PTT:n taloustutka -palstalla 8.7.2013