”Tarvitaan uusi talousjärjestys”, Kalle Laaksonen, 1.12.2008

                                                 MAASEUDUN TULEVAISUUS / PTT:N TALOUSTUTKA

Kansainvälisen finanssikriisin vuoksi on vaadittu uutta järjestystä rahamarkkinoiden säätelemiseksi. Uuden talousjärjestyksen luominen on kuitenkin usein tuskallinen prosessi. Nykyinen järjestys luotiin runsaat 60 vuotta sitten. Takana oli 30-luvun syvä lama konkursseineen ja korkeine työttömyyslukuineen. Koko 1930-luku kamppailtiin ääriliikkeiden kanssa totalitarismi valtasi alaa. Vuosikymmenen lopussa päädyttiin maailmanlaajuiseen sotaan.

Sodan loppuvaiheessa, vuonna 1944 Bretton Woods:issa hyväksytty maailmantalouden suunnitelma on elänyt näihin päiviin asti. Sen institutionaaliset perusrakenteet, Kansainvälinen valuuttarahasto IMF, Maailmanpankki sekä kauppajärjestö WTO, ovat edelleen olemassa, vaikka suuresti muuttuneina.

Maailmantalouden ajauduttua syksyllä 2008 syöksykierteeseen, vaaditaan yhä äänekkäämmin uutta järjestystä ohjaamaan kansainvälisen talouden kehitystä. Syöksykierteen seuraukset ovat suuret eikä lopullista tiliä ole vielä tehty. Miljoonia kohtaa työpaikan menetys ja tulojen lasku.

Marraskuun puolivälissä kokoontuivat 20 maan johtajat pohtimaan uuden järjestyksen rakennuspuita. Mukana olivat perinteiset suuret kehittyneet markkinatalousmaat, sekä Venäjä, Kiina, Intia, Brasilia, ja eräät muut kansainväliselle taloudelle tärkeät kehitysmaat, mukaan lukien suurin öljymaa Saudi-Arabia. Nämä 19 maata ja Euroopan unioni edustavat maailman väestöstä noin kahta kolmasosaa ja kansantuotteesta 85 prosenttia.

Pohdinnan kohteena oli kolme asiaa: akuutin talouskriisin hoito, rahoitusmarkkinoiden säätely sekä maailmanlaajuinen, yhteen sovitettu politiikka, jolla voitaisiin palauttaa maailmantalous kasvu-uralle. Monet vaativat jopa uusia talousjärjestyksen rakenteita 60 vuotta sitten luotujen tilalle tai täydennykseksi. Erityisesti haluttiin saattaa maailmanlaajuiset pääomaliikkeet, finanssimarkkinat säätelyn piiriin.

Kokouksen päätösasiakirja lupaa paljon, mutta valmiutta uuden talousjärjestyksen luomiseen ei vielä ollut. Vaikka seurantaa ja säätelyä kehitetään, tehtävä annetaan vanhoille organisaatioille, erityisesti IMF:lle. IMF:n resurssit pyritään kaksinkertaistamaan. Japani antoi jo pohjalle 100 miljardia dollaria lainaa. Yhteistyö tehostanee talouskriisistä selviytymistä.

Uutta ja pysyvää on laajennettu 20 maan maaryhmä, joka nyt määrittää maailmantalouden ohjauksen työohjelman. Määräysvalta ei enää ole vain USA:n, Japanin ja Länsi-Euroopan käsissä. Suuret, nopeasti kasvavat kehitysmaat, etunenässä Kiina, Intia ja Brasilia ottavat paikkansa pöydän ympärillä. Muutos oli väistämätön, koska maailmantalouden kasvu on pitkälle näiden maiden varassa. Vielä on kuitenkin epäselvää, miten uusi järjestys toimii. Kun uudet mahtimaat ottavat ja saavat suuremman sananvallan, niiden tavoitteet ja toimintatavat tuskin ovat samat kuin tähän asti valtaa pitäneiden länsimaiden. Talousjärjestys tulee olemaan toinen kuin 60 vuotta sitten luotu.

kalle.laaksonen@ptt.fi