Taloustutka: Wanted: Paikallisen sopimisen taidot

Miten pieni Suomi voi pärjätä globaaleilla markkinoilla ja pitää viennin vetämässä? Kilpailuvalttejamme ovat laadukas koulutus ja elinikäinen oppiminen – siksi hyvinvoiva työyhteisö on energinen ja innovatiivinen. Työmarkkinoitamme kuitenkin parjataan usein jäykkyydestä.

Kirjoittaja on PTT:n liiketaloustutkija

 

 

 

 

 

Miten pieni Suomi voi pärjätä globaaleilla markkinoilla ja pitää viennin vetämässä? Kilpailuvalttejamme ovat laadukas koulutus ja elinikäinen oppiminen – siksi hyvinvoiva työyhteisö on energinen ja innovatiivinen. Työmarkkinoitamme kuitenkin parjataan usein jäykkyydestä.

 

Kilpailukyvyn, työllisyyden ja työhyvinvoinnin edistäminen tarvitsee avointa vuoropuhelua ja luottamusta työntekijä- ja työnantajapuolen välille. Tarvitsemme yhdessä tuumin luotuja käytänteitä, jotka edistävät positiivista yhteistoimintaa, hyvinvointia ja muutoskyvykkyyttä työpaikoilla. Mistä tällaisia sitten löytyisi?

 

Paras asiantuntemus paikallisesta sopimisesta on tietysti sitä tehneissä yrityksissä, joilla on kokemusta nopeista kysynnän vaihteluista ja dynaamista kykyä muutokseen. Yritysten liiketoimintaympäristö ja tapa tehdä työtä ovat jatkuvassa liikkeessä. Robotiikassa ja digitaalisuudessa siintää paljon uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia, jotka olisi pystyttävä hyödyntämään oikea-aikaisesti.

 

Joustavuutta ja muutoskyvykkyyttä työmarkkinoille yritys- ja yksilötasolla kaivataan lisää, mutta selkeät yhteiset päämäärät ja pelisäännöt niiden lisäämiseksi koko maan tasolla puuttuvat.

 

Yhteiskunnallisessa keskustelussa paikalliseen sopimiseen liittyy usein vahva vastakkaisasettelu ja arvolataus. Riippumattomalle tutkimukselle sen merkityksestä ja toimivuudesta on siis selkeä tarve. Pellervon taloustutkimus PTT ja Työterveyslaitos ovat tänä kesänä käynnistäneet hankkeen, jossa selvitetään kokemuksia paikallisesta sopimisesta teknologiateollisuuden yrityksissä. Päärahoittajana toimii Työsuojelurahasto.

 

Tarkoituksena on selvittää Teknologiateollisuus ry:n ja Teollisuusliitto ry:n työehtosopimuksessa sovitun paikallisen sopimisen hyvät käytänteet ja esteet. Kokemuksia kerätään paikallista sopimista tehneistä yrityksistä sekä työnantaja- että työntekijäpuolelta. Yritykset ovat eri puolilta Suomea, suuria ja pieniä, pörssinoteeratuista perheomisteisiin yrityksiin.

 

Tuloksia on luvassa ensi vuoden alkupuolella – katsotaan millainen työkalupakki yrityksillä jo on käytössään!

 

Kirjoitus on julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa 6.8.2018