Taloustutka: Teknologiamurros pelloilla ja metsissä

Miten teknologiset kehitysaskeleet - geenimuuntelu, robotit ja koneoppiminen - muuttavat maa- ja metsätaloutta, pohtii ennustepäällikkömme Janne Huovari. Onko edessä koneellistumista vastaava murros?

Kirjoittaja on PTT:n ennustepäällikkö. Twitter: @jhuovari

Vuoden vaihtuessa mieleen nousee pohdintoja, mitä tulevaisuus tuo tullessa. Teknologian kehityksessä on menossa monia mielenkiintoisa muutoksia. Niiden taloudelliset vaikutukset ovat olleet vielä melko pieniä, mutta tämä on luultavasti muuttumassa varsin pian. Vaikutukset tulevat näkymään myös maa- ja metsätaloudessa.

Ensimmäinen on robottien ja koneoppimisen kehitys. Robotit ovat olleet tehdassaleissa jo pitkään automatisoimassa tuotantoa. Koneoppimiseen tai tekoälyyn jokainen törmää jatkuvasti, ehkä tietämättään, verkossa selaillessaan.

Robottien ja koneoppisen yhdistäminen vapauttaa kuitenkin robotit tehdassaleista muuhunkin talouteen ja monipuolistaan niiden tehtäväkenttää huomattavasti. Maa- ja metsätöissä robotit yleistyvät luultavasti varsin pian. Väsymätön robotti tunnistaa tuholaiset ja sairaudet hoitaen torjunnan kasvikohtaisesti. Vihannesten ja hedelmien korjuuseen ei enää tarvita ihmiskättä. Puunkorjuu on jo nyt pitkälle automatisoitu, kuskin poistaminen kokonaan ei ole enää kovin pitkä harppaus.

Toinen suuri muutos liittyy energian tuotantoon ja sen varastointiin. Erityisesti aurinko- ja tuulienergian kustannukset ovat laskeneet nopeasti. Niiden ongelmana on ollut epävarmuus energian saannissa. Aina ei paista tai tuule. Ongelmaa on kuitenkin selvästi vähentämässä energian varastoinnin halpeneminen.

Myös maa- ja metsätalous hyötyy energian halpenemisesta. Toisaalta hintojen laskun myötä bioenergian asema on jäämässä ahtaaksi. Sillä on todennäköisesti paikkansa myös tulevaisuudessa jätteiden ja sivuvirtojen hyödyntäjänä, mutta ruusuiset bioenergiaskenaariot tuskin toteutuvat.

Kolmas tärkeä kehitysala on geenitekniikka. Myös geenimuuntelun hinta on laskenut voimakkaasti, mikä tulee varmasti lisäämään sen käyttöä. Geenimuuntelusta on puhuttu paljon ruuantuotannon yhteydessä, mutta se koskee myös muuta biomassaa, esimerkiksi puuta. Suomalaisen puun kilpailuetu etelän nopeakasvuisiin puulajeihin verrattuna on ollut pitkät kuidut. Geenimuuntelu saattaa hyvinkin muuttaa tilanteen.

Uuden teknologian leviäminen laajasti tuotantoon tulee mullistamaan myös maa- ja metsätaloutta. Tämähän ei sinänsä ole mitään uutta, mutta edessä saattaa olla maa- ja metsätalouden koneellistumiseen verrattavissa oleva murros. On vaikea sanoa, miten se lopulta tulee vaikuttamaan suomalaisen tuotannon asemaan. Periaatteessa korkean koulutustason ja korkeiden työvoimakustannusten maana meidän pitäisi suhteellisesti hyötyä. Toisaalta teknologiaa kehitettään ensiksi suurten tuottajamaiden olosuhteisiin. Joka tapauksessa, hereillä täytyy olla ja pysyä kehityksen vauhdissa.

Kirjoitus on julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa 8.1.