Taloustutka: Suorat tuet kivenä kengässä

EU:n maatalouspolitiikan peruselementtinä olevat suorat tuet kaipaavat remonttia, kirjoittaa maatalousekonomistimme Heini Lehtosalo. Suorat tuet muun muassa jarruttavat rakennekehitystä ja nostavat maan hintaa.

Kirjoittaja on PTT:n maatalousekonomisti. Twitter: @heinitoikkanen

EU:n yhteisen maatalouspolitiikan seuraavan uudistuksen valmistelu on täydessä käynnissä. Uudistukselta odotetaan paljon. Suorat tuet ja niiden tulevaisuus on avainasemassa politiikan suunnittelussa.

Suorat tuet ovat nykyisen CAP:n peruselementti ja se rahoitetaan kokonaan EU:n yhteisistä varoista. Suorat tuet olivat alun perin kompensaatio hallinnollisten hintojen aiheuttamista tulomenetyksistä. Toimiakseen suorista tuista olisi pitänyt luopua. Siitä ei kuitenkaan tehty suunnitelmaa ja EU:n laajenemisen myötä järjestelmä on muuttunut kalliiksi.

Suorien tukien yhtenä tarkoituksena on toimia viljelijän taloudellisena turvaverkkona. Viime aikojen markkinamuutokset ovat kuitenkin osoittaneet, että suorien tukien järjestelmä ei kykene tasoittamaan nopeiden markkinamuutosten aiheuttamia tulosmenetyksiä. Suorat tuet myös jarruttavat rakennekehitystä ja nostavat maan hintaa.

Komission ensimmäinen ehdotus maatalouspolitiikan tulevasta uudistuksesta piti julkaista marraskuussa. Se kuitenkin vuoti julkisuuteen viime viikolla. Vuotaneessa raportissa komissio ottaa kantaa myös suorien tukien jatkoon.

Komission ehdotuksessa suorat tuet saavat jatkoa. Komission näkemyksen mukaan suorien tukien tulee jatkossakin ole kokonaan EU:n yhteisesti rahoitettuja. Komission mukaan osarahoitteisuus vaarantaisi hyvin toimivat yhteiset maatalous- ja elintarvikemarkkinat.

Komission esityksessä korostetaan, että suorien tukien parempi kohdentaminen ja tukitasojen tasaaminen jäsenmaiden välillä on tärkeää. Esityksessä suorien tukien tulisi keskittyä tiloille, joilla maanviljely on pääasiallinen elinkeino. Toisaalta tukia tulisi kohdentaa enenevissä määrin pienille tiloille.

Tukien tarkemman kohdentamisen lisäksi komissio ehdottaa, että suorien tukien määrälle voidaan asettaa pakollinen rajoitus. Rajoitus asettaisi suoralle tuelle maksimimäärän, jonka yksi edunsaaja voi saada. Maksimäärä suoralle tuelle voisi sijoittua 60 000 – 100 000 euron välille.

Edellisten lisäksi komission mielestä on tärkeää, että jäsenmaiden välisiä eroja keskimääräisten tukitasojen välillä tulee tasata. Komission näkemyksen mukaan kaikki EU:n viljelijät kohtaavat samat haasteet.

Euroopan komission esitys ei ota kantaa suorien tukien pidemmän tulevaisuuteen. Suorien tukien oikeuttaminen käy koko ajan hankalammaksi. Niihin liittyy useita ongelmia ja ne vastaavat niille asetettuihin tavoitteisiin heikosti. Tästä syystä suorat tuet vaativat suurempaa remonttia tai niistä tulee pidemmällä aikavälillä luopua kokonaan siirtymäkauden kautta.

Kirjoitus on julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa 30.10.