Taloustutka: Rakentaminen sekä asuntopula kasvussa

Suomen talouskasvun kenties tärkein moottori on tällä hetkellä rakentaminen. Kesäkuussa julkaistuissa kansantalouden tilinpidon laskelmissa toimiala kasvoi peräti kahdeksan prosenttia verrattuna vuodentakaiseen. Toisaalta asuntopula erityisesti Helsingissä ei ole hellittänyt, sillä asuntojen tarjonta ei ole kasvanut riittävästi. Rakentamisen kasvu voisi olla nykyistäkin suurempaa.

Suomen talouskasvun kenties tärkein moottori on tällä hetkellä rakentaminen. Kesäkuussa julkaistuissa kansantalouden tilinpidon laskelmissa toimiala kasvoi peräti kahdeksan prosenttia verrattuna vuodentakaiseen. Toisaalta asuntopula erityisesti Helsingissä ei ole hellittänyt, sillä asuntojen tarjonta ei ole kasvanut riittävästi. Rakentamisen kasvu voisi olla nykyistäkin suurempaa.

Tonttien kaavoittaminen asuntorakentamiseen vaatii kunnilta merkittäviä investointeja muun muassa infrastruktuuriin. Hyödyt sen sijaan saadaan vasta viiveellä. Valtio voisi vauhdittaa asuntorakentamista ja sitä kautta talouskasvua osallistumalla entistä enemmän kuntien investointikustannuksiin. Vaikka investoinnit kohdistuisivat pääosin kaupunkeihin, talouskasvusta hyötyisi koko maa.

Maankäyttö- ja rakennuslaki tarjoaa kunnille keinoja vauhdittaa kaavoitusta ja rakentamista. Kunnilla on mahdollisuus periä nykyistä suurempi osa vaadittavista investointikustannuksista suoraan rakennuttajilta. Tämä helpottaisi investointien rahoitusta siellä, missä niiden tarve on suurin. Tonttituotanto ja sitä kautta asuntorakentaminen helpottuisivat.

Lisääntynyt rakentaminen ei kuitenkaan yksin pysty ratkaisemaan asuntopulaa. Myös vanhojen asuntojen tarjonta on keskeisessä asemassa ongelman lievittämisessä.

Asuntokauppa on hidastunut koko maassa, kun verrataan finanssikriisiä edeltävään aikaan. Yksi asuntokauppaa hidastava tekijä on varainsiirtovero, jota maksetaan valtiolle kiinteistön tai arvopaperin luovutuksesta. Vero vähentää tutkimusten mukaan asuntokauppojen lukumäärää sekä ihmisten muuttamista. Verosta luopuminen aiheuttaisi tietenkin loven valtion kassaan.

Tulomenetystä voisi paikata esimerkiksi samanaikaisesti nostamalla kiinteistöverotusta. Ongelmaksi muodostuu kuitenkin se, että varainsiirtoveroa kerää valtio ja kiinteistöveroa kunnat, joten budjettineutraali veromuutos vaatisi merkittävää koordinointia.

Asuntorakentaminen on tällä hetkellä aiheesta keskeisessä asemassa julkisessa keskustelussa. Kun etsitään ratkaisuja asuntopulaan, tulee pitää mielessä myös vanhojen asuntojen tarjonta ja sen rajoitteet. 

Julkaistu myös Maaseudun Tulevaisuuden PTT:n taloustutka -palstalla 25.7.2016