Taloustutka: Osuustoiminta terveyden edistäjänä

Osuustoiminnassa terveyden edistämisellä on syvät juuret ja osuustoiminnan arvomaailma on lähellä terveyden edistämisessä läsnä olevia arvoja. Terveyden edistämisessä on kyse WHO:n määritelmän mukaan prosessista, jossa ihmisen hallinta omasta terveydestä lisääntyy, mikä mahdollistaa terveyden parantamisen.

Kirjoittaja on PTT:n liiketaloustutkija. @EssiFrondelius

 

Osuustoiminnassa terveyden edistämisellä on syvät juuret ja osuustoiminnan arvomaailma on lähellä terveyden edistämisessä läsnä olevia arvoja. Terveyden edistämisessä on kyse WHO:n määritelmän mukaan prosessista, jossa ihmisen hallinta omasta terveydestä lisääntyy, mikä mahdollistaa terveyden parantamisen. Yksilön terveyttä voidaan siis edistää prosessissa, jossa mahdollistetaan hänen oman terveytensä hallinta. Terveyden edistämisestä puhuttaessa käytetäänkin muun muassa sanaa omavoimaistaminen, joka kuvastaa toiminnan tavoitetta.

 

Rochdalen pioneerien yli 170 vuotta sitten perustettu osuuskunta oli esikuva modernista osuustoimintaliikkeestä. Pioneerien osuuskunnassa terveyden edistäminen oli raittiuden edistämistä. George Jacob Holyoaken tarinan mukaan yksi pioneerien ehdotuksista oli raittiushotelli, joka avattaisiin heti jossain yhteisön taloista, kun se olisi käytännöllistä toteuttaa. Raittiuden edistäminen oli läsnä myös suomalaisessa osuustoiminnassa.

 

Nykyiset osuustoiminnalliset toimijat ovat löytäneet modernit keinot terveyden edistämiseen. Osuustoiminnan viides eli koulutuksen, valmennuksen ja viestinnän periaate kaikuu toimialaliukuman tehneiden finanssialan toimijoiden uusissa toimintatavoissa. LähiTapiola on tuonut tarjolle Sankarikoulutuksen, jossa teemana on tänä vuonna hätäensiapu. OP Terveys lähestyy lasten ja nuorten yksipuolisen harjoittelun tuomia loukkaantumisia kouluttamalla seuroissa toimivia valmentajia Sporttimestarin avulla.  Nämä kummatkin lähestymistavat tukevat ihmisten toimijuuden ja elämänhallinnan lisäämistä.

 

LähiTapiola ja OP Ryhmä kuuluvat myös osuustoiminnallisiin yhteisöihin, jotka ovat tehneet toimialaliukuman sote-palveluihin. Näitä olen ollut tutkimassa osuustoimintaan sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin keskittyvässä projektissa. Osuustoiminnallisten yhteisöjen toiminnasta voidaan havaita jäsentasoisia, osuuskuntatasoisia ja yhteiskuntatasoisia tavoitteita. Käytännössä osuuskunnat elinvoimaistuvat jäsenten ja yhteiskunnan hyötyessä. Esimerkiksi terveyden edistämistyöllä saadaan aikaan kehitystä yhteiskunnassa, mikä näkyy parhaimmillaan osuustoiminnallisten toimijoiden hyvinvointina.

 

 

Kirjoitus on julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa 8.10.