Taloustutka: Lainakatossa riittää kehitettävää

Lainakaton kiristämisellä on tärkeä rooli hidastaa velkaantumista ja ehkäistä asuntomarkkinoiden kuumenemista - sillä voi kuitenkin olla vaikutuksia työvoiman alueelliseen liikkuvuuteen, kirjoittaa ekonomistimme Lauri Vuori.

Kirjoittaja on PTT:n ekonomisti. Twitter: @laurivuori
 
Finanssivalvonta teki viime kuussa päätöksen kiristää asuntolainojen lainakattoa muilla kuin ensiasunnon ostajilla. Käytännössä asunnon ostoon tarvitaan heinäkuusta alkaen enemmän omia säästöjä tai muita vakuuksia. Lainakaton kiristämisen taustalla oli suomalaisten kotitalouksien voimakkaasti kasvanut velkaantuminen.
 
Vuodenvaihteessa kotitalouksien velkaantumisaste oli jo yli 128 prosenttia. Yhtenä syynä velkaantumisen kasvuun on ollut asuntojen nousseet hinnat. Hintojen nousu on ollut selvästi voimakkaampaa pääkaupunkiseudulla, kuin muualla Suomessa viime vuosina.
 
Vaikka velka-asteessa on vielä matkaa muiden pohjoismaiden lukuihin, on velkaantumiseen helpompi puuttua nyt kuin purkaa ylivelkaantumista myöhemmin. Koska Finanssivalvonnan työkaluilla ei pystytä rajoittamaan velkaantumista alueellisesti Suomessa, vaikuttaa lainakaton kiristys asuntomarkkinoihin eri tavoin eri puolilla maata.
 
Alueellisten erojen vuoksi omarahoitusosuuden säästämiseen kuluu eripituinen aika sen mukaan, mitkä ovat nykyisen asuinpaikan asumiskulut ja mistä asunnon aikoo ostaa. Vaikka säästöt karttuisivat muualla Suomessa nopeammin, vaativat pääkaupunkiseudun hinnat silti pidempää säästämistä kuin muiden kaupunkikeskusten välillä muuttaminen. Pääkaupunkiseudun korkeat hinnat haittaavat jo nyt sinne suuntautuvan työvoiman liikkuvuutta.
 
Lisääntynyt aktiivisuus asuntomarkkinoilla voi nostaa hetkellisesti hintoja, jos asunnon ostoa kiirehditään ennen sääntelyn kiristymistä. Pidemmällä ajalla asuntolainojen koon rajoittamisen pitäisi kuitenkin hillitä asuntojen hintojen nousua. Asuntojen hinnat voivat paikallisesti tasaantua, mutta alueiden väliset erot saattavat silti kasvaa.
 
Asuntolainan koon kiristäminen voi lisätä asuntojen kysyntää saman työssäkäyntialueen edullisemmilla alueilla, jos asunnon koosta ei olla valmiita tinkimään. Asuntojen hinnat tasaantuvat tällöin kaupunginosien tai saman työssäkäyntialueen sisällä. Sen sijaan esimerkiksi pääkaupunkiseudulle muuttaminen seudun ulkopuolelta hankaloituu asuntojen hintaerojen vuoksi.
 
Lainakaton kiristämisellä on tärkeä rooli hidastaa velkaantumista ja ehkäistä asuntomarkkinoiden kuumenemista. Asuntojen hintojen eriytymisen vuoksi lainakatolla voi kuitenkin olla vaikutuksia työvoiman alueelliseen liikkuvuuteen.
 
Alueellisten erojen vuoksi on tarvetta sääntelyn kehittämiselle. Pankit tekevät jo arviointi lainamenojen suhteesta tuloihin. Vakuusarvoihin ja tuloihin perustuvat lainakatot voivat toimia osin rinnakkain velkaantumisen hidastamiseen ja asuntomarkkinoiden toimivuuden turvaamiseen.

Kirjoitus on julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa 30.4.