Taloustutka: Kuluttajaa kannattaa kuunnella

Kuluttaja ei ole elintarvikeketjussa vain se viimeinen lenkki, joka syö mitä tarjotaan - hänen tarpeitaan on syytä kuunnella tarkoin, kirjoittaa PTT:n toimitusjohtaja Iiro Jussila.

Käsitykset arvoketjuista ja markkinoista ovat muutoksessa. Yritysten väliset rajapinnat hämärtyvät ja näiden välinen vaihdanta monipuolistuu. Asiakkaista tulee sisäpiiriläisiä ja kumppaneita arvonluonnissa.

Maataloussektori ei toimi tästä kehityksestä erillään. Tuottaakseen kestävin keinoin edullista ja haluttua ruokaa maailman kasvavalle ja ostovoimaisemmalle väestölle on yritysten tehtävä yhä enemmän yhteistyötä halki elintarvikeketjun – tiloille tuotantopanoksia tarjoavista yrityksistä aina kuluttajiin ulottuen.

Kovin usein kuluttaja nähdään arvoketjussa vain ketjun viimeisenä lenkkinä, joka syö ja juo sen, mitä hänelle halutaan tuottaa. Elintarvikeketjun menestys perustuu siihen, että tämä asetelma käännetään päälaelleen. Eli kuluttajia lähestytään ja kuunnellaan herkällä korvalla kulutuksen erilaistumisen ja tarpeiden muutoksen ymmärtämiseksi. Täten kyetään tuottamaan hyödykkeitä, joita kuluttajat haluavat kuluttaa ja joista he ovat valmiita maksamaan. Joko sellaisenaan tai jalostettuna. Uusiin vientimahdollisuuksiin tarttumiseksi on kuunneltava kuluttajia myös maan rajojen ulkopuolella.

Kuluttajien huomioimisessa voi tuskin mennä liian pitkälle. Heidän maksuhalukkuutensa ratkaisee koko elintarvikeketjuun virtaavan rahan määrän. Koko ketjun yritysten menestys perustuu toisin sanoen niiden kykyyn tuottaa arvoa kuluttajille.

Usko arvon yhteisluontiin voi johtaa ruokaketjun yritysten ja kuluttajien väliseen aktiiviseen läpinäkyvyyttä ja luottamusta vahvistavaan vuoropuheluun. Se voi johtaa kustannussäästöjä tuottavaan ja ruokaturvallisuutta lisäävään ongelmien määrittelyyn ja ratkaisuun. Yhteistyö voi johtaa kuluttajien ruokakokemusta parantavaan tuoteominaisuuksien jalostumiseen. Voi syntyä myös kokonaan uusia kansainvälisten ja kotimaisten kuluttajien arvostamia tuotteita ja palveluita.

Kuluttajien osallistamisstrategioista on monilla aloilla hyviä kokemuksia. Tarjoamalla kuluttajille päätösvaltaa tuoteominaisuuksia koskevissa asioissa ja tarjoamalla heille mahdollisuuksia tuoda oma panoksensa innovaatiotoimintaan ovat kuluttajat kokeneet tuotteet omikseen. Niin sanottu omistajuusefekti on vahvistanut tyytyväisyyttä ja uskollisuutta kyseisiin tuotteisiin ja maksuhalukkuuden kasvun kautta tukenut koko arvoketjun taloutta.

Vuorovaikutuksen lisääntyessä on muistettava kiinnittää huomiota myös siihen, kuinka ketjun yritykset toimivat ja kuinka kuluttajat nämä näkevät. Kuluttajan kokemuksissa ketjun yrityksistä tulee osa heidän kuluttamaansa tuotetta. Kokemus ruoasta on siis periaatteessa ketjun jokaisen työntekijän vastuulla.

Kirjoitus on julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa 5.6.