Taloustutka: Kuka maksaa hoivan?

Osallistuin syyskuussa Lontoossa kansainväliseen seminaariin, jossa esiteltiin hoivapalveluihin liittyviä tutkimuksia. Seminaari tarjosi mielenkiintoisen näköalan eri maiden malleihin toteuttaa ja rahoittaa hoivapalveluita.

Osallistuin syyskuussa Lontoossa kansainväliseen seminaariin, jossa esiteltiin hoivapalveluihin liittyviä tutkimuksia. Seminaari tarjosi mielenkiintoisen näköalan eri maiden malleihin toteuttaa ja rahoittaa hoivapalveluita.

Esimerkiksi Yhdysvalloissa julkisen sektorin tukea saavat ne, jotka ovat eniten sen tarpeessa. Yllätyin, että melko suuri osa kansalaisista saa kuitenkin julkista tukea hoivapalveluihin. Muut kustantavat palvelut omasta pussistaan. Hoivapalvelut voi rahoittaa myös hankkimalla yksityisen vakuutuksen, mutta vakuutukset eivät ole osoittautuneet Yhdysvalloissa erityisen suosituiksi.

Keski-Euroopan maissa on erilaisia hoivavakuutusmalleja. Vakuutukset voivat olla kaikille pakollisia sosiaalivakuutuksia tai yksityisiä vakuutuksia. Vakuutuksesta korvataan esimerkiksi osa hoivan kustannuksista, jolloin loppu maksetaan itse.

Keski-Euroopassa perheenjäsenten merkitys on suuri ja vakuutuksesta voidaan maksaa korvausta myös omaisen hoita­misesta. Jos hoivamalli nojaa vahvasti perheen vastuuseen, sillä on vaikutuksia työelämän tasa-arvoon. Tutkijat toivat puheenvuoroissaan painokkaasti esille, että naisten asemaa työmarkkinoilla voidaan parantaa tarjoamalla riittävästi julkista tukea hoivapalveluihin.

Vakuutus on järkevämpi tapa varautua kuin pelkkä säästä­minen, koska riskejä voidaan jakaa vakuutettujen kesken. Omien säästöjen käyttöä on vaikea suunnitella, sillä hoivan tarvetta ja elinikää ei voi etukäteen tietää. Säästöt saattavat loppua kesken tai sitten niitä tulee käytettyä liian hitaasti.

Lakisääteisellä vakuutuksella voidaan parhaiten tasata riskejä ja hallita valikoitumista. Jos vakuutus on vapaaehtoinen, jokainen punnitsee omalla kohdallaan, kannattaako vakuutuksen hankkiminen. Tällöin vakuutuksia saattavat hankkia henkilöt, jotka arvelevat tulevaisuudessa tarvitsevansa enemmän hoivaa. Vakuutettujen valikoituminen tällä tavalla nostaa vakuutuksesta maksettujen korvausten määrää ja vakuutuksen hintaa.

Suomen hoivamalli perustuu julkisiin palveluihin. Professori Heikki Hiilamo vertaa Hyvinvoinnin vakuutusyhtiö -kirjassaan hyvinvointivaltiota kuitenkin suureen vakuutusyhtiöön. Vakuutusmaksut kerätään veroina. Hyvinvointivaltio maksaa tulonsiirtoja ja palveluita niille, jotka ovat kohdanneet erilaisia riskejä.

Jatkossa hoivapalveluiden tarve kasvaa Suomessa, joten keskustelu hoivan rahoitusvaihtoehdoista kuplii pinnan alla. Erityisesti kansalaisen oma varautuminen hoivan kustan­nuksiin herättää keskustelua. Ratkaisu hoivan rahoitukseen saattaa löytyä vakuutusajattelusta. Vakuutus voitaisiin toteuttaa julkisena, yksityisenä tai näiden yhteistyönä.

Julkaistu myös Maaseudun Tulevaisuuden PTT:n taloustutka -palstalla 31.10.2016