Taloustutka: Kohti muovitonta elämää

Sellun kysynnän näkymät voivat muuttua entistäkin paremmiksi, jos muovia aletaan korvata puupohjaisilla tuotteilla laajemmassa mitassa, kirjoittaa metsäekonomistimme Emmi Haltia.

Kirjoittaja on PTT:n metsäekonomisti. Twitter: @ehaltia

Muoviton maaliskuu on ohi, mutta muovin haitalliset vaikutukset ja liiallinen määrä ympäristössä ovat pysyneet uutisissa. Muovinkäyttöä on pakko vähentää, jotta ympäristömme voi säilyä elinkelpoisena. Käytön vähentämisen lisäksi muovin kierrätyksestä on saatava vielä tehokkaampaa niin meillä Suomessa kuin maailmallakin, jottei sitä päätyisi ympäristöön ja merien jättimäisiin muovipyörteisiin.

Muoville on myös vaihtoehtoja. Puusta voidaan jo nyt valmistaa monia tuotteita, joilla muovia voidaan korvata. Kehitteillä on useita todella lupaavia tuotteita, jotka voivat korvata muovia siten, että kuluttajien ei tarvitse tinkiä laadusta tai tuotteiden käytettävyydestä.

Puupohjaisten tuotteiden hyvä menekki näkyy jo tällä hetkellä sellun ja kartongin vientiluvuissa, joista kertoi viime viikolla julkaistu PTT:n metsäsektorin suhdanne-ennuste. Ennusteemme mukaan kartongin vienti kasvaa tänä ja ensi vuonna parin prosentin verran ja sellun vienti tänä vuonna jopa 14-16 prosenttia. Ensi vuonna sellun vienti lisääntyy vielä hieman. Sellun viennin kasvusta valtaosa tulee Äänekosken uudelta tuotantolaitokselta.

Sellun kysynnän kasvu johtuu mm. hyvästä talouskasvusta kaikilla tärkeimmillä markkina-alueilla ja elintason noususta Aasiassa. Esimerkiksi Kiinassa valmisruokien käyttö lisääntyy kovaa vauhtia elintapojen muutoksen ja kaupungistumisen myötä. Yhdessä ympäristö- ja terveystietoisuuden lisääntymisen kanssa tämä tarkoittaa hyviä näkymiä terveyden kannalta turvallisille, ympäristöystävällisille ja kierrätettävillä pakkauksille.

Jos muovia aletaan korvata puupohjaisilla tuotteilla laajemmassa mitassa, voi luvassa olla entistäkin parempia näkymiä. Jos esimerkiksi havusellusta valmistetun elintarvikekelmun kaltaiset tuotteet, joille on vaikea arkielämässä keksiä muovittomia korvaajia, kehittyvät suuren mittakaavan vientituotteiksi, on sellulle jatkossa entistä monipuolisempaa kysyntää. Tällaisten tuotteiden tuottaminen Suomessa ja vienti maailmalle olisi metsäalan tulevaisuuden ja koko Suomen kannalta tärkeää. Paperin vienti ja kysyntä laskee tasaiseen tahtiin, eikä tälle kehitykselle ole näkyvissä muutosta. Samalla laskee myös metsäsektorin vientituotteiden jalostusaste. Mutta onneksi meillä on nyt myös paljon mahdollisuuksia, kun muovin korvaamiseen on maailmalla alettu herätä.

Kirjoitus on julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa 16.4.