Taloustutka: Ilmastonmuutos muuttaa metsiämme

Keski-Euroopassa on jo nyt on nähtävillä puukuolemia ilmastonmuutoksen seurauksena. Varsinkin pintajuurinen kuusi ja pyökki kärsivät kuivuudesta, kirjoittaa tutkimusjohtajamme Paula Horne.

Kirjoittaja on PTT:n tutkimusjohtaja. Twitter: @hornepaula

Syyskuun loppupuolella yli 2000 metsäntutkijaa 89 maasta kokoontui Saksan Freiburgiin viikon kestäneeseen konferenssiin esittelemään uusimpia tuloksiaan metsäntutkimuksen eri aloilta. Ilmastonmuutoksen vaikutus metsiin oli yksi eniten puhuttuja aiheita. Tulosten mukaan vaikutukset vaihtelevat – jotkin alueet, kasvupaikat, puulajit ja ekosysteemin osat kärsivät ilmastonmuutoksesta, jotkin hyötyvät. Sadoista ilmastonmuutosta koskevista tutkimuksista kolumminpituisen yhteenvedon teko on haastavaa.

Pohjois-Euroopassa lämpötilan ennustetaan nousevan 3-6 C ° ja sateisuuden lisääntyvän 11-18%. Suomalaisten ja norjalaisten tutkimustulosten mukaan boreaalinen metsävyöhyke hyötyy ilmastonmuutoksen vaikutuksesta lisääntyvänä puiden kasvuna, koska kasvukausi pitenee. Myös typen määrän lisääntyminen on kiihdyttänyt kasvua.

Ilmaston ääri-ilmiöt tulevat kuitenkin lisääntymään, mikä aiheuttaa etenkin myrskytuhoja. Tuhohyönteisten ja sienituhojen määrä myös lisääntyy lämpötilan noustessa. Saksalaisen tutkimuksen mukaan tuhohyönteisten lisääntyminen voi aiheuttaa massiivisen hiilivaraston vähenemisen metsissä, mikä taas kiihdyttää ilmastonmuutosta. Myös tuulituhojen vaikutusta hiilivaraston pienenemiseen on tutkittu Japanissa.

Keski-Euroopassa ilmaston muutos lisää kuivuusjaksoja. Jo nyt on nähtävillä puukuolemia. Tutkimusten mukaan varsinkin pintajuurinen kuusi ja pyökki kärsivät kuivuudesta. Sveitsiläis-yhdysvaltalainen tutkimusryhmä oli todennut Sveitsin puukuolemien johtuvat erityisesti kuumista ja kuivista jaksoista, jotka myös altistavat puut tuhohyönteisille. Samanlaisia tuloksia on saatu myös Itävallassa.

Ranskalais-saksalaisen tutkimuksen mukaan ilmastonmuutos on lisännyt tarkastelujen 27 vuoden aikana vuoristolajien kasvua, kun taas välimerelliset lajit kärsisivät. Ilmastonmuutoksen tulevaa vaikusta metsätalouden tuloksiin oli arvioitu Tsekeissä, jossa saanto vähenisi vuoteen 2070 mennessä – eli seuraavassa puusukupolvessa – yli puolella.

Ilmastofiksussa (Climate Smart) tai paremmalla suomenkielellä sanottuna ilmastollisesti järkevässä metsätaloudessa pyritään lisäämään metsien tuottavuutta ja tuloja, sopeutua ilmastonmuutokseen ja vähentää kasvihuonepäästöjä. Ilmastonmuutokseen sopeutumiseen on kehitetty erilaisia käsittelyvaihtoehtoja, esimerkiksi monipuulajisten metsiköiden suosiminen kasvatuksessa. Puiden kasvatusta koskevien tutkimusten tekeminen on kuitenkin kärsivällisyyttä vaativaa puuhaa ja tuloksia joudutaan vielä odottamaan.

Monissa tutkimuksissa todetaan, että tietämys ja mittaustarkkuus ilmastonmuutoksen ja metsien ja metsämaan keskinäisestä vaikutuksesta on puutteellinen. Yleinen johtopäätös on, että epävarmuus metsänkasvatuksessa tulee lisääntymään. Toisaalta myös varmuus siitä, että metsää kannattaa kasvattaa ja huolehtia niiden hyvinvoinnista, taitaa tulosten myötä kasvaa.

Kirjoitus on julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa 20.11.