Taloustutka: Entistä enemmän aiempaa halvemmalla

Julkisessa keskustelussa metsäsektori on kokenut renessanssin. Uusien investointien myötä puheet auringonlaskun alasta on unohdettu. Vuoden aikana kaksi paperikonetta on jo muunnettu kartonki­koneiksi ja sellukapasiteettia on laajennettu. Ääne­kosken suursellutehdas käynnistyy vuoden kuluttua. Myös saha­tavaralle on viime aikoina riittänyt kysyntää.

Julkisessa keskustelussa metsäsektori on kokenut renessanssin. Uusien investointien myötä puheet auringonlaskun alasta on unohdettu. Vuoden aikana kaksi paperikonetta on jo muunnettu kartonki­koneiksi ja sellukapasiteettia on laajennettu. Ääne­kosken suursellutehdas käynnistyy vuoden kuluttua. Myös saha­tavaralle on viime aikoina riittänyt kysyntää.

PTT julkaisi pari viikkoa sitten uusimman ennusteensa metsäsektorin näkymistä. Ennusteessa arvioitiin metsäteollisuuden tuotteiden, muiden kuin paperin, tuotannon kasvavan tänä ja ensi vuonna. Pelkkä tuotantomäärän tarkastelu ei kuitenkaan kerro koko kuvaa markkinoiden tilanteesta.

Vaikka vienti ja tuotanto kasvavat monissa tuotteissa paljonkin, jäävät useiden tuotteiden vientihinnat kumpanakin vuonna viime vuotta alhaisem­miksi. Tänä vuonna myös viennin arvo laskee – Suomesta siis viedään enemmän metsäteollisuustuotteita, mutta aiempaa halvemmalla hinnalla. Sellun, kartongin ja sahatavaran vientihinnat jäävät kaikki viime vuotta heikommiksi. Paperin hinnoissa ei ole ollut merkittävämpiä muutoksia viime aikoina eikä niitä ole odotettavissa ensi vuonna­kaan.

Yksikköhintojen alenemisen ohella merkittävänä syynä viennin arvon alenemiseen on paperin suhteellisen osuuden vähene­minen kokonaisviennistä. Kysynnän vähentyessä ja koneiden sulkemisten myötä paperin tuotanto jää tänä vuonna jopa seitsemän prosenttia viime vuoden tuotantoa vähäisemmäksi.

Paperin tuotannon väheneminen jatkuu myös tulevaisuudessa. Kasvava kartonki- ja selluteollisuus korvaavat paperi­teollisuuden menetettyjä vientieuroja, mutta vientitulot käytettyä kuitupuukuutiota kohtaan laskevat tänä ja ensi vuonna. Vientihintojen alenemisen lisäksi tämä johtuu rakenteen muutoksesta. Sellu on halpaa paperiin verrattuna ja kartongin tuotanto on Suomessa vielä selvästi paperin tuotantoa vähäisempää.

Paljon parjattu metsäteollisuus on kyennyt ihailtavasti muuttumaan, kun muutoksen tarve huomattiin välttämättömäksi. Kartongin ja sellun tuotannon kasvulla on pystytty paikkaamaan paperiviennin laskua. Tulevaisuudessa, toivottavasti, muutos kuitenkin jatkuu edelleen ja suomalainen metsä­teollisuus löytää asemansa myös nykyistä kalliimpien tuotteiden markkinoilla.

Julkaistu myös Maaseudun Tulevaisuuden PTT:n taloustutka -palstalla 19.10.2016