Taloustutka: Ennustajan meriselitykset

Miksi talousennusteet eivät nähneet Suomen talouden rivakkaa käännettä? Ennustepäällikkömme Janne Huovarin mukaan yksi syy on viennin kasvun huima nopeus.

Kirjoittaja on PTT:n ennustepäällikkö. Twitter: @jhuovari

Suomen talous on ollut alkuvuonna noin kolmen prosentin kasvussa. Kasvun piristyminen on ollut erittäin tervetullutta, mutta noloa ennustajille. Vielä alkukeväällä talousennustajien ennusteet tällä vuodelle olivat korkeintaan 2 prosenttia ja alimmillaan ennusteet olivat vain reilussa prosentissa. Me PTT:ssä ennustimme 1,7 prosentin kasvua tälle vuodelle. Miksi ennusteet menivät niin pieleen?

Suurin yllätys on ollut viennin kasvun nopeus. Suunta kyllä ennustettiin oikein. Maailman talouden kasvun piristymisen ja matalien palkankorotusten myötä uskottiin viennin vihdoin kääntyvän kasvuun. Usko kasvuun oli kuitenkin koko ajan koetuksella, sillä vielä viime vuoden joulukuussa viennin arvo laski edellisvuoteen verrattuna.

Tammikuussa viennin arvo kuitenkin ampaisi lähes 30 prosentin kasvuun. Alkuvuoden viiden ensimmäisen kuukauden viennin arvo on ollut keskimäärin lähes 20 prosenttia viimevuotista korkeampi. Ei näin nopeaa viennin piristymistä edes uskaltaisi ennustaa.

Toinen virhe ennusteissa on ollut yksityinen kulutus. Kilpailukykysopimuksen tiedettiin tuovan erittäin alhaiset palkankorotukset tälle vuodelle. Samalla odotettiin inflaation kiihtyvän, joten reaalisesti palkat laskisivat. Helpotusta odotettiin työllisyyden kasvusta, mutta kokonaisuutena kotitalouksien ostovoiman kasvun odotettiin olevan heikkoa.

Koska kuluttajien luottamus talouteen oli jo vuoden vaihteessa vahva, uskoimme, että kuluttajat eivät ostovoiman kasvun hiipumisesta paljon hätkähdä. Meidän ennusteemme mukaan kotitalouksien kulutuksen kasvu hidastuisi vain vähän ja kulutus jatkuisi velan varassa tänä vuonna.

Tämä ennuste näyttäisi toteutuneen alkuvuodesta kohtuullisesti. Paitsi, että kotitaloudet eivät hillinneet kulutustaan yhtään ostovoiman kasvun hidastuessa, päinvastoin. Kulutuksen kasvu kiihtyi selvästi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja kotitalouksien säästäminen painui yhä enemmän pakkaselle.

Kumpikin virhemahdollisuus kyllä tunnistettiin ennustetta tehdessä. Tiedettiin, että Suomen vienti saattaa kasvaa paljonkin, sitten kun se kasvaa, ja kotitaloudet saattavat kuluttaa hetken ajan selvästi yli senhetkisten tulojen. Kumpikin on kuitenkin poikkeuksellista. Ennusteessa ei yritetä saada kiinni ääripäistä, vaan miten talous keskimäärin reagoi kulloiseenkin tilanteeseen. Tällöin käänteissä ennusteet jäävät aina jälkeen.

Kirjoitus on julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa 24.7.