Taloustaidoista apua velkaongelmien ehkäisyyn

Tilastokeskuksen mukaan (11.7.2023) yksityishenkilöiden velkajärjestelyjen määrä on kasvanut tammi-kesäkuussa 2023 39,3 % verrattuna vuotta aiempaan. Vakuudettomien kulutusluottojen määrä on myös kasvanut 7 % verrattaessa toukokuuta 2023 toukokuuhun 2022. Uusien vakuudettomien kulutusluottojen keskikorko on noussut 12 % toukokuussa verrattuna huhtikuuhun 2023. (Suomen pankki, 29.6.2023) Velanotto on kasvussa, mikä saattaa johtaa myös maksuvaikeuksien lisääntymiseen, mikäli velkaa ei kyetä maksamaan takaisin korkojen kera tulevaisuudessa etenkin, jos korkotaso jatkaa nousuaan. Kehitys on huolestuttavaa, koska ylivelkaantumisella on merkittäviä seurauksia ihmisten elämään ja hyvinvointiin.

Viime talven aikana suomalaisten asumismenot, kuten sähkön hinta, asuntolainojen ja muiden luottojen korot sekä ruokakulut kasvoivat. Tämä on aiheuttanut haasteita rahan riittämiseen suomalaisissa kotitalouksissa, ja kulutustottumuksien muuttaminen on ollut monille pakollista. Henkilökohtaisen taloustilanteen heikkeneminen aiheuttaa stressiä ja elintasosta luopuminen tuntuu useimmille meistä hankalalta tai sitä pidetään merkkinä epäonnistumisesta. Tämä voi johtaa siihen, että kulutusluotoilla paikataan omaa taloustilannetta väliaikaisesti, mikä voi puolestaan johtaa ongelmiin tulevaisuudessa, mikäli taloudellinen tilanne ei parane.

Suomalaisen yhteiskunnan kannalta meidän on tärkeää tukea taloustaitojen opetusta kaikille, jotta kukaan ei jäisi vaille tärkeitä taitoja tai taistelemaan yksin rahaan liittyvien ongelmien kanssa.

Säästäminen antaa ihmisille taloudellista pelivaraa ja mahdollistaa suurempien hankintojen tekemisen omilla varoilla. Säästämisen avulla voi myös varautua yllättäviin taloudellisiin tilanteisiin, kuten työttömyyteen tai terveysongelmiin. Tässä tapauksessa säästäminen hyvässä tai edes kohtuullisessa taloudellisessa tilanteessa voi toimia vakuutuksen tavoin huonoja aikoja varten. Lisäksi säästäminen auttaa ihmisiä välttämään velkaantumista ja sen mukanaan tuomia ongelmia, kun hankintoja varten ei tarvita velan ottoa.

Suomessa on tärkeää panostaa taloustaitojen opettamiseen, jotta ihmiset saavat tietoa liittyen muun muassa säästämiseen, velanottoon, sijoittamiseen sekä velan hallintaan. Koulujen tulee tarjota perustiedot taloustaidoista osana opetussuunnitelmaa, jotta nuoret saavat tietoa taloudellisen päätöksenteon tueksi erityisesti aikuisuuden kynnyksellä. Myös aikuisille on tärkeää tarjota mahdollisuuksia talouskasvatuksen jatkamiseen ja omien tietojen päivittämiseen sekä tukea raha-asioiden selvittämiseen, mikäli velkaantuminen on jo alkanut, jotta tilanne ei pahene. Suomalaisen yhteiskunnan kannalta meidän on tärkeää tukea taloustaitojen opetusta kaikille, jotta kukaan ei jäisi vaille tärkeitä taitoja tai taistelemaan yksin rahaan liittyvien ongelmien kanssa.

Lähteet:

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyjen määrä kasvoi tammi-kesäkuussa 2023 edellisvuodesta 39,3 % – Tilastokeskus, luettu 12.7.

https://www.suomenpankki.fi/fi/tilastot2/tilastotiedotteet_fi/rahalaitosten-tase/2023/toukokuussa-vakuudettomia-kulutusluottoja-nostettiin-runsaasti/ , luettu 12.7.