Talouskasvua yrittäjyydestä


Suomen talouskasvu on ollut hidasta jo jonkin aikaa. Teollisuudessa on tapahtunut merkittävä rakennemuutos eikä uusia aineksia kasvuun ole vielä löytynyt.

Yksi talouskasvun aineksista voisi olla yrittäjyys, mikä onkin noussut esiin yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Olin elokuun lopussa aluetaloustieteilijöiden kokouksessa Pietarissa. Yrittäjyys oli esillä myös kokouksen ohjelmassa.

Avajaisillan pääesiintyjänä oli professori Zoltan Acs, joka on tehnyt merkittävää tutkimustyötä yrittäjyydestä. Hän pohti puheenvuorossaan, miksi tarvitsemme uusia yrityksiä.

Professorin vastaus oli, että uusia yrityksiä tarvitaan, koska ne toimivat muutosagentteina. Talouskasvun kannalta erityisen tärkeää on yritystoiminta, jossa hyödynnetään uusia innovaatioita kasvuhakuisesti.

Uusissa yrityksissä luodaan uusia innovaatioita. Uusia innovaatioita syntyy, kun tietoa siirtyy ja kasaantuu. Keskukset ovatkin innovaatioiden syntymiselle otollisia paikkoja, koska siellä tiedon siirtyminen on helppoa.

Yrittäjyys on voima, joka muuttaa uuden tiedon kaupalliseksi tuotteeksi. Yritysten tehtävänä on kokeilla, pärjäävätkö heidän tuotteensa markkinoilla.

Yrittäjyydellä on merkitystä myös keskusten ulkopuolella. Yrittäjien osuus työllisistä on pienemmillä alueellisilla työmarkkinoilla suurempi kuin keskuksissa.

Yrittäjäksi ryhtyminen voi olla keskusten ulkopuolella välttämätöntä, koska tarjolla on vähän työpaikkoja toisen palveluksessa. Itsensä työllistäminen on keino hankkia työpaikka.

Alueen kehittämisen kannalta yrittäjyyteen kannattaa kiinnittää huomiota. Alueen sijaintiin, luonnonvaroihin tai luonnonnähtävyyksiin on vaikea vaikuttaa poliittisin päätöksin. Yrittäjyys on alueen kehityksen voimavara, jota voidaan tukea.

Professori Acs käsitteli puheenvuorossaan myös yrittäjyyden tukemista. Tällä hetkellä tuki kohdistuu usein yksittäisiin yrityksiin. Professorin Acsin mukaan yrityksiä tuettaessa pitäisi kuitenkin keskittyä laajempiin kokonaisuuksiin. Esimerkiksi yritystoimintaa tukeva verotus, helppo markkinoille pääsy, vakaat rahoitusmarkkinat ja perustutkimuksen rahoitus edistävät yritystoimintaa.

Blogi on julkaisu myös Maaseudun Tulevaisuuden PTT:n taloustutka –palstalla 8.9.2014.