”Suomessa annetaan vastuuta, rauhaa ja vapautta” – metsäekonomisti Maurizio Sajeva vaihtoi Rooman Hämeenlinnaan

Metsäekonomisti Maurizio Sajeva ei saapunut PTT:lle kaikkein lyhintä reittiä – se kiersi niin Rooman kuin Britanniankin kautta. Nyt hän tutkii muun muassa kestävän kehityksen innovaatioita ja Itämeren monimuotoisuutta.

 

Metsäekonomisti Maurizio Sajeva ei saapunut PTT:lle kaikkein lyhintä reittiä – se kiersi niin Rooman kuin Britanniankin kautta. Nyt hän tutkii muun muassa kestävän kehityksen innovaatioita ja Itämeren monimuotoisuutta.

 

”Haluamme luoda jotain sellaista uutta, jonka avulla luonnonresursseja voidaan arvostaa enemmän”, Maurizio kertoo Itämereen liittyvästä BONUS MARES-hankkeesta.

 

EU:n Bonus-ohjelman rahoittamassa projektissa ovat PTT:n lisäksi mukana suomalainen e2, Tarton yliopisto sekä saksalainen merentutkimuskeskus Geomar. Luonnonvarojen kestävän käytön edistäminen politiikan keinoilla on projektin keskeinen päämäärä. Puolentoista vuoden aikana tutkijoiden on määrä selvittää Itämeren ekosysteemipalvelujen kestävyyttä esimerkiksi paikkatieto-työkalun avulla, hankkia tietoa tieteen ja politiikan vuorovaikutuksen tilasta ja tarkastella eri suojelumenetelmien tehokkuutta. Ekosysteemipalvelut, kuten merestä saatava ruoka tai sen virkistyskäyttö, ovat riippuvaisia monimuotoisesta biodiversiteetistä.

 

Toinen käynnissä oleva hanke luo kokonaiskuvaa kestävän kehityksen innovaatioista eri sektoreilla.

 

Mutta miten Maurizio päätyi kotimaastaan Italiasta Suomeen ja nykyiseen kotiinsa Hämeenlinnaan?

 

Roomasta Hämeenlinnaan

 

Maurizion opinahjo oli hänen kotikaupunkinsa Rooman kuuluisa Sapienza-yliopisto, yksi Euroopan vanhimmista. Hänen gradunsa käsitteli selluteollisuutta, ja tästä syntyi yhteys Suomeen: hänen viimeinen opiskeluvuotensa kului Jyväskylän yliopistolla tiedonkeruussa.

 

Valmistuttuaan maisteriksi kauppa- ja taloustieteistä Maurizio palasi toistamiseen Suomeen viennin edistämistyöhön. Hän työskenteli Italian ulkomaankauppavirastossa, joka toimii nykyisin osana maan suurlähetystöä.

 

Tutkijanura vei hänet takaisin Italiaan, jossa hän työskenteli Euroopan komission yhteisessä tutkimuskeskuksessa, ja Britanniaan, josta mukaan tarttui tohtorintutkinto. Kolmannen kerran, ja toistaiseksi pysyvästi, Maurizio muutti Suomeen, kun hänet valittiin tutkijaksi Turun yliopiston Tulevaisuudentutkimuksen laitokselle. PTT:llä hän on työskennellyt nyt runsaan vuoden.

 

Erityisesti Suomessa kiinnostivat mielekkäämmät työolot ja työtehtävät.

 

”Tutkijat odottavat jonossa”

 

”Italiassa nuorten tutkijoiden työllistyminen on vaikeaa, sillä työmarkkinat eivät ole yhtä joustavat kuin Suomessa”, Maurizio kertoo.

                          

Italialainen tapa työmarkkinoilla on sellainen, jossa tutkijat odottavat ikään kuin jonossa virkojen vapautumista. Lisäksi vaihtuvuus työpaikoilla on harvinaisempaa, muun muassa heikomman sosiaaliturvan vuoksi.

 

”Monissa vakituisissa viroissa istutaan pitkään ja työpaikat eivät kierrä. Tutkijalle työtä voi olla myös liikaa, ja työolot tai palkka eivät kannusta.”

 

Vertailu Suomen ja Italian työolojen välillä kääntyykin selvästi pohjoisen eduksi.

 

”Töitä on Suomessa kiva tehdä, koska työpaikoilla on parempi luottamus, annetaan vastuuta, henkilökohtaista rauhaa ja vapautta tehdä omilla vahvuuksilla. Tällöin syntyy isompi motivaatio tehdä töitä.”

 

 

           

 

Hankeen Twitter:

@BonusMARES

 

Lisätietoja BONUS MARES-hankkeesta:

 

Maurizio Sajeva, projektin koordinaattori, 050 551 9125, maurizio.sajeva@ptt.fi