”Suomen toimialoittainen työn tuottavuus”, Jukka Jalava, 28.5.2007

Maaseudun Tulevaisuus / PTT:n taloustutka

Olemme viime aikoina yhdessä Janne Huovarin kanssa tarkastelleet Suomen toimialoittaista tuottavuuskehitystä käyttämällä uutta kansainvälistä aineistoa (www.euklems.net). Koko kansantalouden tasolla Suomen arvonlisäys työtuntia kohden oli vertailumaita EU15:ta, Yhdysvaltoja, Saksaa ja Ruotsia huonompi vuonna 1997. Tehdasteollisuutemme työn tuottavuuden taso oli kuitenkin näitä vertailumaita korkeampi. Teollisuuden alatoimialoilla Suomi oli vuonna 1997 paras viidellä toimialalla ja lähellä huippua kolmella toimialalla. Myös rakentamisen ja tukkukaupan taso oli vuonna 1997 vertailumaita parempi. Vuonna 2004 Suomen työn tuottavuus oli koko kansantaloudessa yhteensä tasoltaan ohittanut vanhojen EU-maiden keskiarvon. Tehdasteollisuudessa Yhdysvallat oli kuitenkin jälleen Suomen edellä. Teollisuuden ala-toimialoilla Suomi oli paras neljällä toimialalla, ja lähellä huippua kahdella toimialalla. Suomen työn tuottavuus rakentamisessa ja tukkukaupassa oli edelleen vuonna 2004 vertailumaita parempi.

Tarkasteltaessa kasvutilinpitokehikossa (kasvutilinpito on menetelmä, jonka avulla talouskasvu voidaan osittaa tuotantopanosten ja jäljelle jäävän jäännöstermin, ns. kokonaistuottavuuden, osatekijöihin) työn tuottavuutta toimialoittain havaitaan, että suurin osa kasvusta vuosina 1995–2004 juontuu kokonaistuottavuudesta ja muilta toimialoilta tulevien välituotepanosten käytöstä. Näin oli varsinkin nopean tuottavuuden kasvun toimialoilla. Nopeasti tuottavuuttaan Suomessa kasvattaneita toimialoja yhdistää se, että niiden kokonaistuottavuuden kasvu on ollut eurooppalaisittain nopeaa ja välituotekäytön kasvu taas Yhdysvaltojen vastaavia toimialoja nopeampaa. Ulkoistamisilmiön ymmärtämiseksi tulisikin jatkossa tutkia sitä, että mistä välituotteet tulevat. Osittain ko. ilmiö varmaankin johtuu työvoimavaltaisten prosessien siirtämisestä muille toimialoille tai kokonaan muihin maihin. Tietokoneistuminen on todennäköisesti myös muuttanut toimialojen panosrakenteita. Selvää on, että työpanoksessa ja pääomapanoksessa on Suomessa viime vuosina tapahtunut merkittävää valkokaulustumista ja tietokoneistumista.

Eräillä heikon työn tuottavuuden kasvun teollisuusaloilla on hintojen nousu kuitenkin kompensoinut huonoa tuottavuuden kasvua. Yritykset ovat nimittäin pystyneet nostamaan tuotteidensa hintoja eikä tuottavuuden kasvattamiseen ole ollut pakkoa. Tuottavuushan on loppujen lopuksi yrityksille vain väline, vaikkakin tärkeä sellainen, saavuttaa päätavoite eli generoida liikevaihtoa ja liikevoittoa.

jukka-jalava@ptt.fi