Suomen talous vaivoin kasvuun

Pellervon taloustutkimus ennustaa, että tänä vuonna bkt kasvaa 0,4 prosenttia ja vuonna 2016 1,4 prosenttia. Suomen talous on edelleen 4,2 prosenttia pienempi vuonna 2016 kuin vuonna 2008. Maailmantalouden kasvu kiihtyy tänä vuonna 3,5 prosenttiin ja ensi vuona kasvulukemat jäävät aavistuksen pienemmiksi.

Erittäin matala korkotaso, öljyn hinnan lasku ja euron heikkeneminen antavat Suomen taloudelle vetoapua. Apua kuitenkin heikentää öljyn hinnan negatiivinen vaikutus Venäjän talouteen.

Heikko tulojen kasvu, vähäiset investoinnit ja julkisen talouden sopeuttaminen vähentävät kotimaista kysyntää. Hyvin pienet palkankorotukset ja heikko työllisyystilanne pitävät tulojen kasvun vaatimattomana. Hintojen lasku kuitenkin tukee ostovoimaa, ja kulutus kasvaa tänä vuonna 0,4 prosenttia. Tässä taloustilanteessa työllisyys ei juuri kasva vielä ensi vuonnakaan ja työttömyysaste pysyy noin 9 prosentissa.

Viennin ennustetaan kasvavan ensi vuonna 3 prosenttia. Pitkään jatkuneet Suomen viennin ongelmat eivät ole seurausta pelkästään vaativasta toimintaympäristöstä vaan viennin vauhtia heikentävät myös vientisektorin rakenneongelmat ja kustannuskilpailukyvyn puute.

Vientivetoista kasvua on esitetty ratkaisuksi Suomen talouden ongelmiin. Viennin kasvu on hyvä tavoite, mutta siihen pääseminen on kovan työn takana. Jos Suomi haluaa toimia tek-nologian eturintamassa, uusien tuotteiden kehittäminen vie aikaa ja vaatii investointeja. Investointien heikko kehitys heikentää mahdollisuuksia saada vienti kasvuun uusilla tuotteilla

Suomen julkinen velka kasvaa edelleen. Matka julkisen talouden tasapainoon on pitkä, joten päätöksiä tarvitaan pikaisesti. Hallitus tarvitsee vakuuttavan ja toteuttamiskelpoisen suunnitelman velan kääntämiseksi laskuun. Sopeuttaminen kannattaa kuitenkin jaksottaa useamman vuoden ajalle. Suurten leikkausten toteuttaminen vaalikauden alussa johtaisi siihen, että talous ei kasvaisi lainkaan vuonna 2016, mikä veisi pohjaa sopeutustoimilta. Hyvä sopeutusohjelma mahdollistaisi myös kysynnän tukemisen esimerkiksi investointihankkeiden avulla.

Lisätietoja: ekonomisti Janne Huovari, p. 040 1648 141, tutkimusjohtaja Markus Lahtinen, p. 050 4913 842, s-posti: etunimi.sukunimi@ptt.fi

Pellervon taloustutkimus PTT, Eerikinkatu 28 A, 00180 Helsinki, p. (09) 3488 844

Liitteenä tiedote ml. taulukko.