Suomen keskisuurilla yrityksillä on pyyhkinyt hyvin 2000-luvulla – kasvu erityisen nopeaa viime vuosina

Suomalaisilla keskisuurilla yrityksillä on mennyt 2000-luvulla varsin hyvin, kertoo Pellervon taloustutkimus PTT:n ja Teknologian tutkimuskeskus VTT:n raportti. Keskisuurten yritysten lukumäärä, liikevaihtosumma ja työllistävyys ovat kasvaneet erityisen ripeästi 2010-luvun loppupuolella. Myös niin sanottujen kasvuyritysten lukumäärä on noussut Suomessa, mutta niiden osuus koko yrityskannasta on yhä hyvin pieni. Huomattava muutos 2000-luvulla on ollut osaamisintensiivisten alojen nousu.

Raportissa tarkasteltiin pienten ja keskisuurten yritysten kasvua ja kehitystä 2000-luvulla, ja vielä erikseen tuotanto- ja osaamisintensiivisillä toimialoilla. Keskisuuri yritys työllistää 50–249 henkilöä ja pieni yritys 10–49 henkilöä. Tilastokeskuksen tietojen avulla verrattiin näiden kahden yritysryhmän lukumäärän, liikevaihtosumman ja henkilöstön kehitystä vuosina 2001–2019.

”Keskisuurilla yrityksillä on mennyt 2000-luvulla suhteellisen hyvin. Niihin lukeutuu verrattain pieni joukko yrityksiä, mutta niiden liikevaihtosumma ja työllistävyys on merkittävää. Keskisuurten yritysten lukumäärä, liikevaihtosumma ja työllistävyys on kasvanut erityisen ripeästi 2010-luvun loppupuolella”, kertoo PTT:n vanhempi ekonomisti Henna Busk.

Kehitykseen on osaltaan vaikuttanut talouden noususuhdanne, minkä ansiosta pienet yritykset ovat onnistuneet kasvamaan keskisuuriksi. Kehitystä on tukenut lisäksi riskirahoituksen parantunut saatavuus kasvuhakuisiin yrityshankkeisiin.

Vuonna 2019 Suomessa toimi lähes 15 000 pientä yritystä ja noin 3 200 keskisuurta yritystä. Pienet yritykset työllistivät lähes 315 000 ja keskisuuret yritykset noin 305 000 henkilöä. Keskisuurissa yrityksissä liikevaihto oli noin 98 miljardia euroa ja pienissä 84 miljardia euroa.

Yritysten nopea kasvu yhä melko harvinaista

Raportin mukaan kasvuyritysten, ja erityisesti keskisuurten kasvuyritysten, lukumäärä on kasvanut Suomessa. Kasvuyritysten osuus koko yrityskannasta on kuitenkin hyvin alhainen. Suomessa on ollut 2000-luvulla noin 200–500 kasvuyritystä vuosittain, mikä vastaa noin 0,2 prosenttia kaikista yrityksistä. Yritysten nopea kasvaminen onkin edelleen suhteellisen harvinaista.

Raportista käy myös ilmi osaamisintensiivisten alojen nousu. Keskisuurten kasvuyritysten lukumäärä, liikevaihtosumma ja henkilöstö näillä aloilla on selvästi kasvanut 2010-luvulla. Yleisimpiä kasvuyritysten toimialoja ovat olleet ohjelmistoala ja työllistämistoiminta, kuten työnvälitys- ja vuokrauspalvelut. Sen sijaan tuotantointensiivisten alojen kasvuyrityksillä on mennyt vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen koko ajan heikommin.

Raportissa tarkasteltiin myös kasvuyritysten henkilöstön kasvun lähteitä.

”Kasvuyrityksillä tapahtuu kasvuperiodin aikana enemmän liiketoiminnan ostoja ja ulkoistamisia kuin muutoin. Lisäksi kasvuperiodeilla henkilöstön siirtyminen konsernin sisällä yrityksestä toiseen on suurempaa. Todennäköisesti liiketoimintaa ja kasvua kehitetään uudessa liiketoimintayksikössä, ja olemassa oleva yritys huolehtii perusliiketoiminnasta”, sanoo VTT:n erikoistutkija Mika Naumanen.

Tutkimusraportti ”Tilastoanalyysi keskisuurten yritysten kasvusta 2000-luvulla, PTT raportteja 275” on osa Business Finlandin rahoittamaa 50+ Companies Sustainable Growth Paths and Resilience in Global Business Ecosystems -tutkimuskokonaisuutta. Tutkimushankkeessa on tulossa kevään aikana lisää tutkimustietoa keskisuurista kasvuyrityksistä ja niiden kasvupoluista.

Raportti on julkaistu PTT:n verkkosivuilla osoitteessa https://www.ptt.fi/julkaisut-ja-hankkeet/kaikki-julkaisut/tilastoanalyysi-keskisuurten-yritysten-kasvusta-2000-luvulla.html

Lisätietoja
Henna Busk, PTT, 040 164 8136, henna.busk@ptt.fi
Mika Naumanen, VTT, 040 536 0868, mika.naumanen@vtt.fi