Sahojen suhdanteessa hetkellistä sahailua

Viime vuotta voidaan luonnehtia kohtalaiseksi sahateollisuudessa. Monet sahat pystyivät nostamaan kannattavuuttaan, eikä tämä tapahtunut pelkästään kuluja karsimalla. Sahatavaran tuotanto nousi Metsäteollisuus ry:n tilastojen mukaan yhteensä viisi prosenttia. Määrä lähentelee jo 2000-luvun keskiarvoa.

Tuotannon nousu kertoo ennen kaikkea sahateollisuuden sopeutumisesta haastaviin olosuhteisiin. Rakentaminen Euroopassa lisääntyi vain vaivoin ja on edelleen noin viidenneksen alhaisemmalla tasolla kuin ennen talouskriisiä. Kotimaan kysynnässä on viimeksi nähty näin alhaisia lukemia 90-luvulla.

Tilanne on pakottanut etsimään korvaavia markkinoita. Tässä on myös onnistuttu kohtalaisesti. Sahatavaran vienti saavutti viime vuonna viidennen plusmerkkisen vuoden peräkkäin, lisääntyen Luken tilastojen mukaan noin viisi prosenttia. Vientimäärä ylittää jo talouskriisiä edeltäneen määrän. Myös sahatavaran vientihinnan kehitys oli suotuisaa.

Vuoden jälkipuoliskolla sahatavaramarkkinoilla tapahtui selvä käänne huonompaan. Käänteen taustalla vaikuttivat ennen kaikkea geopoliittiset tapahtumat maailmalla. Euron vahvistuminen suhteessa Ruotsin kruunuun ajoi sahat entistä ahtaammalle.

Alkuvuoden näennäisesti korkea tuotantomäärä oli myös osin harhaa. Vaikka osassa markkinoita olikin nähtävissä kysynnän voimistumista, ei tuotanto ollut täysin markkinalähtöistä. Hyvä puun saatavuus kannusti sahoja tuottamaan, vaikka tavara ei välttämättä aina liikkunut samaan tahtiin. Lopputuotteiden varastot tuottajilla kohosivat.

Tilanne realisoitui viimeistään, kun kysyntä markkinoilla hiljeni.

Tänä vuonna hiljaisena käynyt puukauppa kertoo sahateollisuuden käynnistymisvaikeuksista. Kuluva vuosi ei kuitenkaan kokonaisuutena näytä niin synkältä kuin alkuvuoden puukauppatilastot kertovat. Vuoden alun hiljaisuuteen vaikuttaa osaltaan se, että tuottajat pyrkivät alentamaan lopputuotevarastojaan.

Asiakkaiden varastot eivät ole kohonneet samalla tavalla, mikä mahdollistaa kysynnän lisääntymisen jo hyvissä ajoin ennen rakentamissesongin alkua.

Markkinakysyntää ohjaavat tekijät ovat myös pääosin paremmalla tolalla kuin viime vuonna.

Lyhytaikaista sahailua sahojen suhdanteessa voidaan nähdä epävarman talouskehityksen johdosta.

Taloustutka on julkaistu myös Maaseudun Tulevaisuuden PTT:n taloustutka -palstalla 16.3.2015.