”Sahatavaraa tarvitaan taas”, Ville Haltia

Sahatavaran kysyntä on kääntynyt kasvuun viimevuotisen pysähtyneisyyden jälkeen. Vielä loppuvuodesta ajateltiin, että piristynyt kysyntä voi olla vain väliaikaista pienistä varastoista johtuvaa täydennyskysyntää. Kasvu on kuitenkin osoittautunut kestävämmäksi.

Tilastokeskuksen mukaan viime vuoden viimeisellä neljänneksellä asuinrakennuksia aloitettiin 70 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana.

Kotimaan markkinat vetävät nyt hyvin. Aloitettuja rakennusinvestointeja ei noin vain lyödä jäihin, vaikka maailmantalous muutaman taka-askeleen ottaisikin.

Vientimarkkinoiden toipuminen on sen sijaan pääosin vielä edessä. Suomessa tuotetusta sahatavarasta noin 60 prosenttia menee vientiin. Viennistä noin 40 prosenttia suuntautuu Eurooppaan, 35 prosenttia Pohjois-Afrikkaan ja loput Aasiaan, pääasiassa Lähi-itään ja Japaniin.

Euroopassa asuinrakentamisen on ennustettu laskevan tänä vuonna edelleen yli neljä prosenttia viime vuodesta.

Maakohtainen vaihtelu on kuitenkin suurta. Suomen päämarkkina-alueista Britanniaan ennustetaan jo kuluvaksi vuodeksi yli seitsemän prosentin lisäystä asuinrakentamiseen. Saksan ja Ranskankin tilanne näyttää valoisammalta kuin Euroopan keskimäärin.

Suomalaisen sahatavaran vientiä tukee myös suhteessa kruunuun heikentynyt euro, minkä ansiosta viime vuonna menetettyjä markkinaosuuksia saadaan ruotsalaisilta takaisin. Tästä myönteisestä valuuttakurssien muutoksesta olemme hatunnoston velkaa kreikkalaisille, jotka ovat noudattaneet hyvin joustavaa ja luovaa kirjanpitotapaa valtion alijäämää laskiessaan.

Sahatavaran tuotantoa supistettiin Euroopassa tuntuvasti viime vuoden aikana heikon kysynnän vuoksi. Suomessa sahatavaran tuotanto väheni ennätysalhaiseksi, lähes neljänneksen vuodesta 2008.

Kuluvana vuonna sahatavaran tuotannon odotetaan kasvavan, kun yleinen talouskasvu alkaa ja patoutuneet rakentamistarpeet purkautuvat. Jos vielä rakennusmääräyksiä muutetaan puurakentamista suosiviksi, Suomen sahateollisuudella on varsin valoisa tulevaisuus.

Haasteen sahateollisuuden kannattavuudelle asettavat tukkipuun saatavuus ja hinta. Kasvava kysyntä, tuotantokapasiteetin karsiminen ja valmiin sahatavaran alhaiset varastot ovat nostaneet sahatavaran hintoja viime aikoina. Katteet ovat silti sellaiset, ettei tukkipuusta voida maksaa kovin paljon nykyistä enempää.

Tukkipuun hinta on tällä hetkellä historiallisesti katsoen varsin kohtuullinen metsänomistajan näkökulmasta. Kun lisäksi huomioidaan tänä vuonna annettava veroetu, ajankohta on mitä otollisin puukauppojen tekoon.

Ville Haltia