Säät heiluttelevat Keski-Euroopan puumarkkinoita

Havutukin ja -kuidun hinnat Euroopassa ovat pysytelleet tänä vuonna korkeina, vaikka ne ovatkin monissa maissa laskeneet hieman viime vuoden ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna. Hintatasoa on ylläpitänyt sekä tukin että kuitupuun vahva kysyntä vilkkaan sahauksen ja sellun kysynnän vedossa.

Puun saatavuutta Euroopan teollisuuslaitoksilla ovat heilautelleet alkuvuoden aikana monenlaiset säähän liittyvät tekijät. Ajoittain ne ovat aiheuttaneet pulaa ja ajoittain ylitarjontaa puusta. Tämä on synnyttänyt vaihdellen korotuspaineita ja laskupaineita puunhintoihin. Hintamuutokset ovat kuitenkin olleet pääosin pieniä.

Vuoden alkukuukausina Etelä- ja Keski-Euroopassa vallitsi monin paikoin vaikeat korjuuolosuhteet, kun leuto talvi vesisateineen pehmitti maapohjan. Tämä paikoitellen lähes tyrehdytti puunkorjuun ja aiheutti teollisuudelle puuhuoltovaikeuksia. Joillakin alueilla puolestaan runsaat lumimäärät estivät korjuutoiminnan.

Keväällä sääolosuhteet paranivat ja korjuutoiminta palautui normaaliksi, mutta vain hetkeksi. Maaliskuun lopussa riehunut Niklas-myrsky sekoitti jälleen puunkorjuun ja puumarkkinat Keski-Euroopassa. Myrskypuun lisäksi markkinoille tuli kevään mittaan runsaasti lumen ja jään vaurioittamaa puuta muun muassa Etelä-Saksassa ja Itävallassa sekä niiden naapurimaissa. Myös Ruotsissa myrsky kasvatti puuntarjontaa.

Kuuma ja kuiva kesä Keski- ja Etelä-Euroopassa lisäsi hyönteistuhojen määrää metsissä. Tämä tuhopuu kasvatti jo ennestään runsasta puuntarjontaa. Tuhopuun korjuu keskeytti myös normaalin puunkorjuun monilla alueilla, mikä aiheutti niukkuutta tuoreesta hyvälaatuisesta puusta. Sekä havutukin että havukuidun kysyntä pysyi vahvana, joten runsaasta puuntarjonnasta huolimatta suuria hinnanlaskuja ei syksyyn mennessä nähty.

Suurimmat laskut puun keskihinnoissa ovat olleet Virossa ja Itävallassa. Vaikka Virossa ei tänä vuonna olekaan ollut pahoja myrskyjä, on puunhintoihin vaikuttanut myrskypuun tarjonta muualla Euroopassa. Havukuidun hintaa Virossa laski lisäksi viennin hiipuminen Ruotsiin ja Suomeen vuoden alkupuolella: Viron havukuidusta pääosa käytetään Ruotsin ja Suomen teollisuudessa.

Syksyn aikana tuoreeseen puuhun on Euroopassa kohdistunut hinnankorotuspaineita, tuhopuuhun laskupaineita. Eurooppalaisten markkinakatsausten mukaan havutukin ja -kuidun keskihinnat ovat kuitenkin pysyneet melko vakaina, sillä puun kysyntä on jatkunut vahvana. Arvioiden mukaan myrskypuun runsas tarjonta vaikuttaa Keski-Euroopan puumarkkinoihin ainakin tämän vuoden loppuun, Itävallassa jopa ensi kevääseen saakka ja puun keskihintojen laskut ovat mahdollisia.

Etelä- ja Keski-Euroopan puumarkkinoita ovat vuosien saatossa heilutelleet toistuvasti sekä myrskyt että suuret lumimäärät ja hyönteistuhot. Suomessa vastaavanlaiset luonnonolosuhteista johtuvat häiriöt ovat olleet vähäisempiä. Toivottavasti sääolomme ovat tässä suhteessa suosiollisia jatkossakin ja puumarkkinamme voivat toimia edelleen ilman suurempia häiriöitä.

Taloustutka on julkaistu myös Maaseudun Tulevaisuuden PTT:n taloustutka -palstalla 18.11.2015