Rypsiä ja hunajaa vai ei kumpaakaan?

EU päätti kesällä kieltää neonikotinoidien käytön kahdeksi vuodeksi. Tällä hetkellä ne ovat käytännössä ainoita aineita, joita voidaan käyttää öljykasvien siementen peittauksessa. Kiellon taustalla oli se, että aine vaarantaa mehiläistuotannon. Erityisesti USAssa, mutta myös Euroopassa on mehiläisyhdyskuntia hävinnyt viime vuosien aikana normaalia paljon enemmän.

Mehiläisten häviäminen olisi kahdesta syystä haitallista. Ensinnäkin hunaja on tärkeä tuote. Toiseksi, ja paljon sitä tärkeämpi syy on pölytyspalvelu, jota mehiläiset tarjoavat. Arviot pölytyspalvelun merkityksestä vaihtelevat, mutta suuruusluokassa puhutaan peräti noin kymmenesosasta maailman ruuantuotannon arvosta. Tätä taustaa vasten on helppo ymmärtää, miksi mehiläisiä on suojeltava.

Kysymys ei kuitenkaan ole aivan näin yksioikoinen. Aine on kiistatta vaarallinen mehiläisille, mutta vaarallisuuden asteeseen vaikuttaa huomattavasti se, miten ja millaisessa muodossa sitä käytetään. Mehiläisyhdyskuntien kuolemille löytyy myös paljon muitakin mahdollisia selityksiä. Kyse voi olla myös monen tekijän yhteisvaikutuksesta.

Sen takia EU:n yksipuolisella päätöksellä voi olla kauaskantoiset seuraukset, joita kaikkia ei ehkä ole osattu ottaa huomioon. Koska korvaavia, edes jollakin tavalla toimivia muita torjunta-aineita ei ole, voi EU:n päätös merkitä öljykasvialan huomattavaa pienentymistä. Erityisesti näin on vaarana käydä Suomessa, jossa öljykasvien viljely on muutoinkin suhteessa kotieläintuotannon valkuaistarpeeseen aivan liian vähäistä.

Käytännössä tämä päätös voi tarkoittaa sitä, että EU:n ja Suomen soijariippuvuus edelleen kasvaa. Tai mahdollista on myös se, että meille tuotaisiin ”neonikotinoitua” rypsiä sellaisista maista, missä kieltoa ei ole.

Monimutkaisuutta lisää myös se, että mehiläisten suojelemiseksi toteutettu toimenpide voi itse asiassa johtaa tuotannon vähenemiseen. Merkittävä osa ammattimaisesta hunajantuotannosta on nimittäin kytköksissä öljykasvien viljelyyn. Siten öljykasvialan väheneminen voisi olla osalle hunajan tuottajista kohtalokasta.

Joka tapauksessa nyt olisi erittäin tärkeää selvittää syyt mehiläiskuolemiin ja neonikotinoidien rooli siinä. Tutkimusta tarvitaan varmasti myös vaihtoehtoisten torjuntamenetelmien kehittämiseen. Tärkeää olisi selvittää myös päätösten seuraukset ja kerrannaisvaikutukset.

Muutoin on vaarana, että lapsi menee pesuvesien mukana.

Blogi on julkaistu myös Maaseudun Tulevaisuuden PTT:n taloustutka -palstalla 16.9.2013.