Ruuan vastuullisuudesta keskustellaan yksipuolisesti

Ruokaketjun vastuullisuuteen liittyvä keskustelu käy kuumana. Valitettavasti se keskustelu, joka suurelle yleisölle välittyy, on melko yksipuolista ja liittyy yleensä vain ruuan alkutuotannon vastuullisuuteen, sanoo Hanna Karikallio.

Ruuan vastuullisuudesta keskustellaan yksipuolisesti

PTT:n maa- ja elintarviketalouden ryhmän tutkimusjohtajana aloitti viime vuoden lopulla Hanna Karikallio, joka on työskennellyt meillä ekonomistina jo 12 vuotta ja tutkinut laajasti ruokamarkkinoiden toimintaa ja ruuan hinnan muodostumista.

Minkä aiheiden parissa ryhmäsi tällä hetkellä työskentelee, Hanna?  

Olemme jatkaneet maatalouspolitiikan vaihtoehtoisten kehityssuuntien analysointia sekä eläinten hyvinvointimerkki -konseptin kehittämistä. Tämän vuoden suurin ponnistus kohdistuu Smart Farmers-hankkeeseen. Siinä pyritään selvittämään maatilayritysten menestystekijöitä useilla eri tasoilla. Tavoitteena on selvittää, missä määrin yrittäjä voi itse vaikuttaa tilansa kannattavuuteen, mitä ja miten menestyvät maatilayrittäjät tekevät toisin, ja mistä muut voisivat ottaa oppia.

Yhtenä tutkimuskysymyksenä on, minkälaiset maatilayritykset pärjäävät tulevaisuudessa ja millä eväin. Tänä vuonna tehdään tiedonkeruuta ja ensi vuonna analysointia, mutta ehkä jotain tuloksia on jo loppuvuodesta kerrottavana!

Lisäksi meillä on alkamassa kaksi uutta hanketta. Toisessa hankkeessa selvitetään, miten ruuan tuotannon ja jalostuksen tavat ja niihin liittyvä yrittäminen ovat muuttuneet ja jatkavat muutosta. Erityisesti hankkeessa pyritään tunnistamaan ne syyt, jotka ovat rakennemuutoksen ja keskittymis- ja erikoistumiskehityksen taustalla. Lisäksi tunnistetaan tilojen toimintaympäristöön ja päätöksentekoon liittyviä tekijöitä sekä poliittisia ohjauskeinoja, joiden avulla alan kilpailukykyä voidaan edistää.

Toisessa hankkeessa keskeinen tavoite on selvittää tuottajien yhteistyön markkinavaikutuksia. Lähtökohtana on, että tuottajien välisellä tiiviimmällä yhteistyöllä on mahdollista saavuttaa merkittäviä etuja erityisesti tuottajahintatason nostamisessa. Markkinavaikutusten lisäksi hankkeen tavoitteena on selvittää edellytyksiä tuottajaorganisaatioiden perustamiselle ja toiminnalle Suomessa sekä tunnistaa mahdolliset esteet ja pullonkaulat, jotka ovat rajoittaneet EU-asetuksen mukaisten tuottajaorganisaatioiden syntyä Suomeen.

Mistä maatalouden kysymyksistä maallikon pitäisi nyt olla kiinnostunut?

Ruokaketjun vastuullisuuteen liittyvä keskustelu käy kuumana. Valitettavasti se keskustelu, joka suurelle yleisölle välittyy, on melko yksipuolista ja liittyy yleensä vain ruuan alkutuotannon vastuullisuuteen. Ja siinäkin painottuvat lähinnä ilmastovaikutukset. Ruokaketjussa on monta linkkiä, joissa vastuullisuutta voidaan hoitaa tai olla hoitamatta. Huippuna tietenkin on kuluttaja, joka ostopäätöksellään lopulta ohjaa melkoisesti koko ketjua.

Ruokaketjun vastuullisuudessa on useita ulottuvuutta, jotka sisältävät laajasti sekä ihmisten, eläinten että ympäristön hyvinvoinnin, terveyden ja talouden. Sen tiedostaminen, että vastuullisuuden nimissä ei voi vaikuttaa vain yhteen ulottuvuuteen olematta samalla vaikuttamatta muihin, on asia, josta jokaisen olisi hyvä enemmän kiinnostua.

Yksi kiinnostava juttu ruokasektorilla on ruokateknologioiden kehittyminen ja niihin liittyvät innovaatiot. Esimerkkinä tästä on laboratorioliha. Erityisesti ruokaan liittyen ei kuitenkaan riitä, että jokin on teknologisesti mahdollista, vaan lyödäkseen läpi kuluttajien on koettava se omakseen. On kiinnostava nähdä, mitkä innovaatiot vakiinnuttavat lopulta paikkansa ruokapöydässä.

Lue lisää ryhmän tutkimushankkeista täällä.