Ruuan hinta ei laske enää loppuvuonna

Viime vuonna alkanut ruuan hinnan lasku kiihtyi alkuvuonna. Kysynnän laskun seurauksena, kauppa siirsi osan elintarvikeketjun laskeneista kustannuksista kuluttajahintoihin. Tänä vuonna ruuan hintataso laskee kaikissa tuoteryhmissä. Suurimmat hinnan laskut nähdään maitotuotteissa. Loppuvuodesta ei enää nähdä suuria muutoksia, mutta viime vuoteen verrattuna hintataso on matalampi. Ensi vuonna ruuan hinta nousee hieman yleistä inflaatiota vähemmän.

Elintarviketeollisuudella heikko vuosi

Elintarviketeollisuuden tuotannon lasku jatkuu erityisesti sianlihan tuotannon supistumisen seurauksena. Alan liikevaihtoa painaa alas sianlihan ja maitotuotteiden myyntihintojen lasku. Yleisen suhdannetilanteen parantuessa ensi vuonna elintarviketeollisuuden tuotanto ja liikevaihto kääntyvät kasvuun.

Markkinoilla uusia mahdollisuuksia

Maitotuotteiden viennin lasku näkyy elintarvikeviennin laskuna tänä vuonna. Elintarviketeollisuus on kuitenkin onnistunut löytämään maitotuotteille uusia markkinoita Venäjän markkinoiden tilalle. Lisäksi sianlihan viennin kannattavuus on parantunut ja vientihinnat ovat kääntyneet nousuun.
Vaikka Venäjän viennin loppuminen oli merkittävä isku Suomen elintarviketeollisuudelle, on se myös lisännyt alan aktiivisuutta uusien kauppakanavien haussa.

Lisätietoja: maatalousekonomisti Kyösti Arovuori, p. 040 164 8191, s-posti: etunimi.sukunimi@ptt.fi
Pellervon taloustutkimus PTT, Eerikinkatu 28 A, 00180 Helsinki, p. (09) 348 8844

Tiedote kokonaisuudessaan liitteessä. Koko ennuste maa- ja elintarviketalouden ennuste ja kuviot täällä.