”Rakentaessa määräytyy iso osa työpalkasta”, Perttu Pyykkönen

                              29.3.2010, Maaseudun Tulevaisuus / PTT:n taloustutka

Kotieläintalouden rakennekehitys näyttää kiihtyvän. Keskimääräinen koko esimerkiksi uusissa navettahankkeissa on liki kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa. Tyypillisessä hankkeessa navettaan rakennetaan tänä päivänä noin 60 lehmäpaikkaa.

Rakentaminen myös maksaa: keskimääräinen lehmäpaikan hinta lienee noin 10 000 euroa. Paljon kalliimmallakin on hankkeita toteutettu, mutta myös paljon halvemmalla. Käytännön esimerkkejä löytyy hintahaitarista 5 000–15 000 euroa ja vielä vähän sen ulkopuoleltakin. Joka tapauksessa kyseessä on kuitenkin erittäin pitkävaikutteinen ja tilan liikevaihtoon suhteutettuna erittäin suuri investointi.

Hintaeroille on luonnollisia selityksiä. Pohjarakentaminen voi vaatia paljon enemmän, jos on esimerkiksi louhintatarvetta. Teknologiavalinnoilla on myös varsin suuri merkitys sekä rakennuskustannukseen että työnmenekkiin. Molemmat ovat tärkeitä, kun arvioidaan tuotannon kannattavuutta.

Yksinkertaistaen laskien aiheutuu 10 000 euron lehmäpaikan hinnasta noin 500 euron vuotuinen poistokustannus, jos oletetaan taloudellisen kestoiän olevan 20 vuotta. Korkokustannus tekee vielä muutamia kymppejä päälle tähän summaan. Jos lehmäpaikan onnistuisi rakentamaan 5 000 eurolla, olisi vuotuinen kustannus puolet pienempi. 60 lehmän navetassa puhuttaisiin tällöin yli 15 000 euron ”säästöstä” joka vuosi 10 000 euron navettaan verrattuna. Jos lehmäpaikka maksaisi 15 000 euroa, ero vuositasolla olisi 5 000 euron navettaan yli 30 000 euroa vuodessa.

Suhteessa viljelijän työpalkkaan kyseessä olisi siis varsin huomattava summa selvää rahaa. Toiminnalliset ja työnmenekkiin vaikuttavat ratkaisut voivat tietysti olla varsin erilaisia 5 000 ja 15 000 euron navetoissa, mutta esimerkki antaa kuitenkin kuvan siitä, millainen merkitys rakennuskustannuksella on tilan talouteen pitkällä aikavälillä.

Kun tilakoko kasvaa ja investoinnit suurenevat, rakennuskustannuksen merkitys korostuu edelleen. Investoinnit ovat myös niin suuria, että ne vaativat rakentamisen ja rakennusprosessin ammattilaisia viemään hankkeet suunnitellusti läpi.

Rakentamisessa on erittäin paljon kiinni siitä, kuinka hyvin itse prosessi onnistuu ja tehdäänkö kaikissa kohdissa taloudellisimmat valinnat. Tässä suhteessa Suomessa on varmasti vielä paljon parannettavaa.

perttu.pyykkonen (at) ptt.fi